Vanaf vandaag energieadvies voor huurders

Publicatiedatum: 20-09-2016

Tot en met 2021 investeren we zo’n 25 miljoen euro in het energiezuiniger maken van onze woningen. Ook wordt vanaf deze maand ingezet op het adviseren van huurders over energiebesparing. In samenwerking met energieleverancier WoonEnergie worden ruim 4.000 huurders huis-aan-huis bezocht. Door middel van een EnergieTest krijgen bewoners inzicht in hun eigen verbruiksgedrag.

 

Gemiddeld B-label

Al enige tijd is Woonwenz hard aan de slag om in 2021 voor haar woningvoorraad gemiddeld op een B-energielabel uit te komen. Sindsdien zijn er in honderden woningen energiebesparende maatregelen getroffen, zoals zonnepanelen, HR++ glas, nieuwe CV-installaties en diverse vormen van isolatie. Onze woningen scoorden met een gemiddeld C-label al beter dan de gemiddelde Venlose woning, maar het kan in veel gevallen nog zuiniger. Zelfs besparingen van 20 tot 40% zijn mogelijk. Ook de komende jaren worden nog zo’n 4.500 woningen aangepakt. Alleen relatief nieuwe en dus al zeer zuinige woningen, complexen waar weinig aanpassingen mogelijk zijn (zoals monumenten) en woningen waar op niet al te lange termijn renovatie of sloop gepland is, worden buiten beschouwing gelaten. Per complex bekijken we de mogelijkheden en het rendement en maken we op basis daarvan een uitvoeringsplan. Vrij uniek is dat we de maatregelen zonder huurverhoging voor de zittende huurder uitvoeren. Hierdoor profiteren huurders maximaal van lagere woonlasten en een verbeterd wooncomfort.

 

Gedragsverandering

Hoeveel huurders daadwerkelijk besparen op hun energierekening is echter voor een groot gedeelte afhankelijk van hun eigen gedrag. Zonnepanelen leveren immers onvoldoende rendement als huurders de lampen onnodig laten branden, omdat “het toch bijna niks kost”. Om die reden hebben we samenwerking gezocht met WoonEnergie. Deze energieleverancier, speciaal voor huurders van woningcorporaties, is jaren geleden opgericht door Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. WoonEnergie werkt met ruim honderd woningcorporaties samen. Door gunstige energietarieven én het geven van inzicht in het verbruik, wil WoonEnergie de huurder helpen om de energielasten te verlagen. Hiervoor hebben ze o.a. de EnergieTest ontwikkeld. Na het doorlopen van deze test krijgen huurders een persoonlijk advies over hun bespaarmogelijkheden. De ervaring leert dat huurders hiermee gemiddeld zo’n 170 euro per jaar zouden kunnen besparen. Ook krijgen huurders, indien gewenst, een gunstig aanbod voor gas en groene stroom.

 

Goed doel

Huurders die meewerken aan de EnergieTest kunnen niet alleen zelf geld besparen, maar steunen tegelijkertijd een goed doel. WoonEnergie doneert per afgenomen test één euro. Van het totaalbedrag wordt een duurzaam speelgoedpakket gekocht voor stichting Sôkkertante. Deze Venlose speelgoedbank zamelt speelgoed in voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen.

In de maanden september en oktober wordt ongeveer de helft van onze 8.500 huurders bezocht door adviseurs van WoonEnergie. De andere helft krijgt vanaf volgend jaar een bezoek. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met onze geplande fysieke ingrepen om de woningen energiezuiniger te maken.

 

Deel deze pagina