Venlo-Blerick biedt meer leerling-bouwvakkers een kans

Publicatiedatum: 19-11-2010

De Limburgse woningcorporaties hebben zich vorige maand in Roermond aangesloten bij het convenant Werken aan Vakmanschap. Het convenant is een initiatief van de Provincie Limburg en heeft als doel om meer leerling-bouwvakkers een kans te geven op een leerwerkplek.

In mei werd het convenant al ondertekend door de Provincie Limburg, de regionale opleidingscentra (roc’s), het kenniscentrum Fundeon, koepelorganisatie Colo en diverse gemeentes, waaronder Venlo. Het convenant betekent in de praktijk dat bij het aanbesteden van projecten (nieuwbouw en renovatie) wordt bekeken of leerwerk- en stageplaatsen ingezet kunnen worden. Indien dit het geval is, worden hiervoor voorwaarden in het aanbestedingsbestek opgenomen.

Het convenant is opgesteld op initiatief van gedeputeerde Noël Lebens. Hij vreest op termijn een tekort aan vakmensen als niet meer leerling-bouwvakkers een kans krijgen praktijkervaring op te doen. De economische crisis heeft de bouw namelijk hard getroffen, waardoor aannemers niet altijd meer bereid zijn leerlingen in dienst te nemen om vakken als metselen, timmeren of stratenmaken in de praktijk te leren.

Woningstichting Venlo-Blerick hecht veel waarde aan het geven van kansen aan leerling-bouwvakkers. Hierdoor wordt voorkomen dat er te weinig vakmensen zijn als de economische situatie weer aantrekt. Bovendien blijkt dat leerlingen, die veel praktijkervaring opdoen, een grotere kans hebben te slagen in hun vakopleiding.

Deel deze pagina