Venlo-Blerick informeert gemeente over biedingsprocedure MFA's Arcen en Velden

Publicatiedatum: 01-07-2010

Het resultaat van de door de gemeente Arcen en Velden gemaakte keuze, is dat de gemeente Venlo de komende 40 jaar, voor deze voorzieningen ruim 11 miljoen euro teveel gaat betalen. Het maatschappelijk bod van Woningstichting Venlo-Blerick is namelijk 11 miljoen euro goedkoper. Vandaar de term dure voorkeurspolitiek.

Woningstichting Venlo-Blerick heeft eind 2008 op verzoek van de gemeente Arcen en Velden, meegedaan aan een bieding voor de realisering van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Arcen en een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Velden. De gemeente zocht een belegger/verhuurder voor beide voorzieningen en nodigde onder andere de woningcorporaties Venlo-Blerick en Antares hiervoor uit. 

Over deze projecten is al enige tijd veel commotie.

Afgelopen weken zijn er in de Venlose gemeenteraad vragen gesteld over de selectieprocedure. Naar aanleiding daarvan benaderde Dagblad De Limburger ons voor een reactie. Woningstichting Venlo-Blerick heeft toen haar mening gegeven dat de selectieprocedure rondom de MFA en BMV dure voorkeurspolitiek is. Begin deze week heeft Woningstichting Venlo-Blerick het college van B&W van Venlo volledig geïnformeerd over de feitelijke gang van zaken, zodat duidelijk kan worden hoe de vork in de steel zit. Mede omdat ons bleek dat de gemeente Venlo niet alle informatie had.

In de naar de gemeente gestuurde stukken wordt aangetoond dat de gemeente Arcen en Velden destijds gekozen heeft voor Antares als belegger/verhuurder, zonder kennis te nemen van de door haar opgevraagde bieding van Venlo-Blerick. Vandaar onze constatering dat er sprake is van voorkeurspolitiek.

11 miljoen euro te duur

Transparant en doelmatig

In een tijd van bezuinigingen gaat het ergens over.

Het college van B&W van Venlo beoordeelt de indertijd gesloten overeenkomst vooralsnog alleen op juridische rechtmatigheid. Woningstichting Venlo-Blerick vindt dat de contractvorming tussen woningcorporaties en gemeenten primair beoordeeld moet worden op transparantie en doelmatigheid. In het rijksbeleid richting woningcorporaties is de wijze van contractvorming een steeds groter punt van aandacht. Genoemde waarden zijn daarbij van groot belang. Het Strategisch Akkoord tussen de gemeente Venlo en de plaatselijke woningcorporaties is op deze waarden gebaseerd.

Het is een financieel moeilijke tijd, waarin de gemeente zeer fors bezuinigt op dienstverlening en projecten. Deze bezuinigingen raken ook gezamenlijke projecten van gemeente en Woningstichting Venlo-Blerick.

Het is voor ons onvoorstelbaar dat wij in andere maatschappelijk projecten onrendabel investeren en in dit project 11 miljoen euro teveel huur wordt betaald.

Uiteraard is de woningstichting bereid om eventuele vragen over het dossier in alle openheid te beantwoorden. 

Deel deze pagina