Venlo-Blerick positief over toekomst Nedinsco

Publicatiedatum: 13-03-2009

Woningstichting Venlo-Blerick kan het belangrijkste rijksmonumentale deel van Nedinsco behouden. Andere delen wil de woningstichting slopen ten behoeve van nieuwbouw.

Behoud belangrijkste deel rijksmonument mogelijk
Woningstichting Venlo-Blerick heeft de koers bepaald voor de toekomst van het voormalige Nedinsco-complex in Maaswaard. De woningstichting denkt, binnen de afspraken uit het Strategisch Akkoord, een aantrekkelijk behoud van het monument voor de stad te kunnen realiseren. Woningstichting Venlo-Blerick heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden voor behoud en herbestemming onderzocht.

Monumentaliteit of optimale invulling?
Het is niet gemakkelijk geweest om tot deze conclusie te komen. Bijna een jaar heeft het er naar uitgezien dat behoud en herbestemming niet zou lukken. Inmiddels is het gebouw volledig digitaal ingemeten, is de kwaliteit van het beton onderzocht en zijn aspecten als de brandveiligheid, de energiezuinigheid, de isolatie en het comfort van Nedinsco ná een renovatie en functieverandering, bekeken. Inmiddels is duidelijk dat een optimale herbestemming niet kan. Het is niet mogelijk om én de monumentale verschijningsvorm te handhaven én Nedinsco zo te herbestemmen dat het geschikt is voor diverse functies, zoals kantoren en andere verblijfsruimtes. Dit laatste heeft te maken met onder meer de brandveiligheid en het comfort. De enige manier om Nedinsco te behouden én er voor te zorgen dat er functies kunnen landen, is het volledig “inpakken” van het gebouw door een buitengevelisolatie aan te brengen en de binnengevel met brandwerend materiaal te bekleden. Op die manier kan het gebouw blijven staan én is het comfortabel, duurzaam en veilig genoeg voor nieuwe functies. Probleem met deze oplossing is dat door het “inpakken” de monumentaliteit teniet wordt gedaan. De oorspronkelijke gevels zijn niet meer te zien. Het voormalige Nedinsco-complex is een rijksmonument geworden vanuit het belang van de architectuur. Het gebouwencomplex is een zuiver voorbeeld van het “Nieuwe Bouwen” uit het begin van de vorige eeuw dat gekenmerkt wordt door transparantie van beton en staal. Een buitengevelisolatie maakt het gebouw lomp en neemt dus de rankheid en transparantie weg.

De gulden middenwegVenlo-Blerick positief over toekomst Nedinsco
Hoewel de woningstichting door deze uitslag een behoorlijk dilemma voorgeschoteld kreeg, heeft zij wel een mogelijke oplossing.
Omdat het monumentale karakter van Nedinsco grotendeels bepaald wordt door de prominent aanwezige toren en de machinehal, wil de woningstichting deze twee onderdelen graag behouden en in oorspronkelijke staat terugbrengen. Dit betekent voor de toren dat hier geen functies in kunnen landen en dat de woningstichting deze dus ook niet kan verhuren. Enkel de machinehal kan, vanwege het weinige beton en vele glas, in oorspronkelijke staat worden teruggebracht én herbestemt worden.

De andere monumentale delen van Nedinsco zouden volgens de woningstichting gesloopt kunnen worden, waarna, passend binnen het stedenbouwkundig plan en de oorspronkelijke perceelsgrenzen, nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Deze nieuwbouw krijgt dezelfde karakteristieke stijl, maar voldoet wel aan alle eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en comfort. In deze nieuwbouw kunnen dan ook verschillende functies gerealiseerd worden, zoals kantoren én natuurlijk de publieke functie. Op deze manier blijven de meest markante delen van het complex overeind en is het plan uitvoerbaar en betaalbaar. Ook kan er nog gekozen worden voor het toevoegen van 10 à 20 betaalbare woningen voor een gedeeltelijke vervanging van kantoren of publieke functie, aangezien hier nog geen bestemming voor is. Woningstichting Venlo-Blerick geeft aan dat varianten op dit plan, zoals het behouden van meer delen, mogelijk zijn. Deze uitvoering heeft echter volgens de woningstichting de meeste kans van slagen en is bovendien naar alle waarschijnlijkheid financieel haalbaar.
Uiteraard moeten de gemeente Venlo en de Rijksdienst voor Monumenten (RACM) zich nog uitspreken over het plan.

Behoud cultuurhistorie
Hoewel, zoals gezegd, het gebouw rijksmonument is geworden vanwege de architectuur, wil de woningstichting het gebouw niet alleen om die reden behouden. De waarde van behoud van het complex voor Venlo gaat verder. Nedinsco staat niet voor niets op deze plek. Duitsland had de Eerste Wereldoorlog verloren en het Verdrag van Versailles van 1919 bepaalde dat het land geen wapens meer mocht maken. De wereldberoemde fabriek Carl Zeiss uit Jena maakte hoogwaarde technologie, zoals nachtkijkers, camera’s en periscopen die over de hele wereld aftrek vonden. Aangezien deze producten vooral in het leger gebruikt werden viel het bedrijf onder het productieverbod.
Door uit te wijken naar het in de oorlog neutraal gebleven Nederland kon Carl Zeiss de kennis vasthouden en de productie voortzetten. Grensstad Venlo werkte hier ten volle aan mee door het bedrijf onder een ‘schuilnaam’, de oer-Hollandse naam Nederlandse Instrumenten Compagnie,  binnen haar grenzen de ruimte te geven. Hierdoor ontstond in Venlo grote werkgelegenheid, er kwam een prachtig gebouw (de eerste wolkenkrabber in de regio) en zelfs een Duitse gemeenschap en Duitse school.
Voor de lokale cultuurhistorie zijn deze aspecten voor Venlo van groot belang. Woningstichting Venlo-Blerick wil zich inzetten om dit te behouden.

Klein museum in Nedinsco
Om dit cultuurhistorisch belang extra aandacht te geven wil de woningstichting in het te behouden rijksmonumentale gedeelte een klein “museum” inrichten met oude door Nedinsco gemaakte bijzondere producten, die voor die tijd zeer “high tech” waren.
Het bedrijf Nedinsco heeft hiervan een voor het publiek niet toegankelijke verzameling. Bij een bezoek aan het bedrijf Nedinsco door Arnold van Hoof en de wethouders Freij en Verheijen, heeft de directie in beginsel medewerking hieraan toegezegd. Mocht het plan doorgang vinden dan zal er dus toch, hoewel een stuk kleiner, een museum in Nedinsco komen.

Deel deze pagina