Venlo-Oost voorbeeld voor succesvolle wijkenaanpak

Publicatiedatum: 30-07-2013

Samen met diverse partners investeert Woonwenz al enige tijd fors in de wijk Venlo-Oost. De fysieke projecten zijn grotendeels achter de rug, maar de wijkenaanpak in Venlo-Oost kenmerkt zich door een veelvoud aan sociale ingrepen die nog altijd lopen. Branchevereniging Aedes schreef hier onlangs een uitgebreid artikel over.

De maatschappelijke taak van woningcorporaties staat de laatste tijd onder druk. Minster Blok wil de corporaties aan banden leggen en diverse corporatietaken op het gebied van leefbaaheid onderbrengen bij andere instanties, zoals welzijnsinstellingen en de gemeente . Woonwenz zet zich al jaren in voor de leefbaarheid in haar wijken en ziet het als haar kerntaak om, samen met andere partijen, ervoor te zorgen dat huurders én kopers prettig kunnen wonen. Dat wonen gaat echter verder dan een dak boven het hoofd. Niet alleen de stenen, maar ook de woonomgeving, het contact tussen buren onderling en zelfs het stimuleren van zelfredzaamheid  zijn zaken waar Woonwenz actief in investeert. Woonwenz doet dat voor haar huurders, maar ook omdat leefbare wijken eraan bijdragen dat de woningen in die wijken gewild blijven. Uiteindelijk zorgt dat niet alleen voor tevreden bewoners, maar ook voor lagere mutatiekosten en een betere vastgoedwaarde van het woningbezit.

Venlo-Oost is een goed voorbeeld van hoe Woonwenz fysieke ingrepen, zoals nieuwbouw en renovatie, combineert met sociale projecten en de inzet van een buurtcoördinator. Branchevereniging Aedes interviewde onlangs enkele betrokkenen van Woonwenz, partners van Woonwenz én buurtbewoners uit Venlo-Oost over de rol van de woningcorporatie in Venlo-Oost. In de onlangs verschenen juli-uitgave van Aedes Magazine is hier een uitgebreide reportage over opgenomen. Het artikel is hier te downloaden

Meer weten over Venlo-Oost of het boek over de gebiedsontwikkeling downloaden? Klik dan hier. 

Deel deze pagina