Verborgen glas-in-lood aangetroffen in Bondsgebouw

Publicatiedatum: 11-02-2010

Onlangs ontdekte Woningstichting Venlo-Blerick tot haar verrassing oude glas-in-lood ramen in het Bondsgebouw. De gebrandschilderde ramen werden ontdekt tijdens de werkzaamheden en zijn gesitueerd in de gevel aan de voorzijde van het gebouw. De ramen werden lange tijd aan het oog onttrokken door onder andere voorzetplaten en verlaagde plafonds aan de binnenzijde.

Blijvende herinnering
De glas-in-lood ramen zaten oorspronkelijk in de kozijnen van de diverse functies in het Bondsgebouw. De afbeeldingen op de ramen refereren ook aan deze functies. Het Bondsgebouw, het vakbondsgebouw voor de katholieke arbeiders in de stad, bood onder andere plaats aan een gezellenhuis, winkel, café en aalmoezenierswoning. Op een van de ramen ter plaatse van het café is dan ook een bierglas afgebeeld. Wat er exact wordt aangetroffen is nog niet duidelijk. De oude ramen worden donderdag 11 februari ‘vrijgemaakt’ en voor inspectie uit de gevel gehaald. Vervolgens wordt bekeken hoe oud de ramen zijn, wat de kwaliteit is en wat er moet gebeuren om de ramen op te knappen. Het bedrijf Flos (Steijl) maakt de ramen schoon en zal ze waar nodig herstellen. Uiteindelijk worden de ramen zichtbaar teruggeplaatst in de gevel, als blijvende herinnering aan de geschiedenis van het Bondsgebouw.

Behoud van de “ziel”
Het terugbrengen van de oude ramen is niet de enige ingreep die de woningstichting doet om de geschiedenis van het gebouw tot uitdrukking te brengen. Ook de oude gevelteksten “R.K. Werkliedenvereeniging” en “Coöp. Winkelvereeniging De Hoop” worden in het nieuwe ontwerp teruggebracht. Tevens wordt de oorspronkelijke oude vlaggenmast nagemaakt en wordt er een blijvende tentoonstelling ingericht in de centrale hal van het gebouw. Deze tentoonstelling, zoveel mogelijk zichtbaar via de ramen, wordt ingericht door Woningstichting Venlo-Blerick in samenwerking met historica Mariet Verberkt. Onder andere oude gevelstenen, foto’s en documenten krijgen een plekje in de hal. De woningstichting vindt deze blijvende herinneringen belangrijk om ervoor te zorgen dat een gebouw, ondanks de nieuwe functie, toch haar “ziel” behoudt.

Woningstichting Venlo-Blerick is in januari gestart met de werkzaamheden aan het Bondsgebouw. Het gebouw gaat straks 12 appartementen voor de sociale huur tellen en moet begin 2011 klaar zijn.

Deel deze pagina