Visie Venlo-Noord fase 2 gepresenteerd

Publicatiedatum: 23-04-2009

De gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick hebben een visie ontwikkeld voor de herstructurering van Venlo-Noord ten noorden van de Karbindersstraat.

Donderdagavond presenterenWoningstichting Venlo-Blerick en de gemeente Venlo aan bewoners de visie voor de herstructurering van de tweede fase van Venlo-Noord. De visie laat zien hoe Venlo-Noord ten noorden van de Karbindersstraat er in de toekomst uit kan komen te zien. Vanaf maandag is de presentatie via deze website te downloaden.

Ruim 15 jaar is gewerkt aan de eerste fase van Venlo-Noord, het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat. Dit gedeelte van 'Genooi' heeft een ware metamorfose ondergaan. Honderden woningen zijn gesloopt en honderden nieuwe, diverse woningen zijn teruggebouwd. Ook op sociaal vlak lopen nog altijd vele (landelijk) gewaardeerde projecten. Met de oplevering van 18 nieuwe woningen op de locatie van de voormalige Meeuwbeemdschool, werd de eerste fase afgesloten. De komende 20 jaar wordt het gebied ten noorden van de Karbindersstraat aangepakt.

Fase 2
We praten dan over het gebied tussen de St. Urbanusweg, Van der Grintenstraat, Nijmeegseweg en Karbindersstraat. In dit gebied liggen onder andere bedrijventerreinen van Océ, sociale huurwoningen van Woningstichting Venlo-Blerick, woningen in particulier bezit en de gemeentewerf. De afgelopen jaren zijn in dit gebied onder andere verschillende verouderde woningen gesloopt en zijn de Klokkengieterflats gerenoveerd. Ook is sinds anderhalf jaar een buurtcoördinator actief die samen met bewoners werkt aan de verbetering van de leefbaarheid en de onderlinge betrokkenheid onder bewoners.
De afgelopen maanden hebben gemeente en woningstichting gewerkt aan een visie hoe de wijk er in de toekomst uit kan komen zien. Deze visie is nog geen concreet plan, aangezien er nog verschillende onzekerheden zijn, die met name te maken hebben met de verschillende eigendomsposities in het gebied. De gesprekken hierover lopen inmiddels.
Ook dienen nog besluiten te worden genomen over de visie. Gemeente en woningstichting vinden het echter van belang om eerst de mening van de bewoners te vernemen en deze bij de besluitvorming te betrekken. Als alles goed gaat wordt binnenkort gestart met de voorbereidingen voor de herstructurering.

Gefaseerd
Woningstichting Venlo-Blerick en Gemeente Venlo gaan de gebiedsontwikkeling gefaseerd uitvoeren. Uitgangspunt (en eerste fase) is dat er eerst nieuwe woningen in de sociale huursector (onder de huurtoeslaggrens) gebouwd worden. De nieuwe woningen moeten op beschikbare bouwgrond naast de huidige woningen in het gebied Bakkersstraat, Zoutmetersstraat, Schippersstraat en Adelborstenstraat gebouwd worden en gaan de huidige woningen deels vervangen. Hierdoor, en omdat mensen uit de te slopen woningen naar bestaande woningen elders zullen verhuizen, kan de stadsvernieuwing zonder tijdelijke huisvesting (wisselwoningen) plaatsvinden. Naast de bouw van nieuwe woningen wordt ook de openbare ruimte volledig vernieuwd. Straten worden verlegd, groen wordt opnieuw aangelegd en er komen (speel)voorzieningen en meer parkeergelegenheden. Deze fase kan als alles normaal verloopt in 2014 afgerond worden.

In de tweede deelfase worden nieuwe woningen gebouwd op de plaats van de huidige te slopen 182 huurwoningen en op de locatie van de oude gemeentewerf. Uitgangspunt is dat de bewoners van deze woningen, vanwege de bouw van nieuwe woningen in deelfase 1, in de wijk kunnen blijven wonen en niet tijdelijk hoeven te verhuizen. Op de vrijgekomen plek moeten ook nieuwe grondgebonden woningen komen. Tevens wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Deze fase wordt naar verwachting in de periode 2013-2020 uitgevoerd.

Tenslotte worden in een derde deelfase de huidige flats aan de Klokkengietersstraat gesloopt om plaats te maken voor grondgebonden woningen in een mooie groene omgeving. Deze fase wordt in de periode 2020-2030 uitgevoerd.

Uiteindelijk moet geheel Venlo-Noord in 2030 een prachtige, leefbare en complete woonwijk zijn met gevarieerde woningen, veel groen en diverse voorzieningen.

Gemeente en woningstichting verwachten na de zomervakantie meer duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze visie.

Deel deze pagina