Volgende bouwfase Venlo-Noord gestart

Publicatiedatum: 06-06-2014

Deze week zijn we gestart met de bouw van de vooralsnog laatste woningen in het plangebied Venlo-Noord Fase 2. In dit gebied tussen de Adelborstenstraat, Zoutmetersstraat en Pelsmakersstraat zijn onlangs de eerste 18 sociale huurwoningen opgeleverd. Nu is gestart met de volgende bouwfase, 30 sociale huurwoningen en 13 koopwoningen.

In de afgelopen weken zijn al diverse grondwerkzaamheden verricht en nutsleidingen gelegd. Voordat de bouwvak begint staat er al een groot gedeelte (het casco) van de woningen. Bij de bouw van de 18 huurwoningen aan de Schutroestraat en Rummerkampstraat, die begin dit jaar zijn opgeleverd, hebben de bouwwerkzaamheden tot en met de sleuteluitgifte slechts enkele maanden geduurd. Naar verwachting worden ook deze laatste 43 woningen binnen enkele maanden opgeleverd. Dat betekent dat alle nieuwbouwwoningen in dit plangebied nog dit jaar zijn gerealiseerd. 

Bouwen voor de buurt

Venlo Noord volgende faseDe 30 huurwoningen zijn (net zoals de 18 eerder opgeleverde huurwoningen) bestemd voor de bewoners die reeds in het plangebied wonen. Hun verouderde huurwoningen zijn of worden nog gesloopt. De bewoners hebben dan ook grote invloed gehad op het ontwerp en de indeling van de nieuwe woningen. Inmiddels hebben zij allen een nieuwbouw huurwoning toegewezen gekregen, waarbij uiteraard rekening is gehouden met hun eigen voorkeuren. 

Koopwoningen

Venlo Noord koopwoningenEind vorig jaar besloten aannemersbedrijf Jongen Venlo BV en Woonwenz koopwoningen toe te voegen aan het herstructureringplan. Net zoals de huurwoningen, worden ook de koopwoningen in dit plangebied volgens het PlusWonen-concept gebouwd. Jongen Venlo is inmiddels gestart met de verkoop van de 13 woningen aan de Zoutmetersstraat en Schippersstraat. De koopsom is vanaf € 156.000,- v.o.n. Inmiddels zijn al 2 woningen verkocht. Venlo Noord faseGeïnteresseerden voor de koopwoningen kunnen zich melden bij VeTeBe makelaardij in Venlo. 

Openbaar gebied

Gemeente Venlo opende in mei van dit jaar samen met partners en bewoners het buurtparkje, gelegen aan de Zoutmetersstraat – Rummerkampstraat - Schutroestraat. In het gebied waar de 43 nieuwbouwwoningen worden gebouwd zal de gemeente ook de groen- en parkeervoorzieningen aanleggen. Naar verwachting is ook dit voor het einde van dit jaar gereed. 

Na de bouw van de nieuwe woningen en de inrichting van de openbare ruimte, verhuizen de bewoners naar de nieuwbouw. De oude, leeggekomen, woningen in het plangebied worden vervolgens gesloopt en de openbare ruimte hier wordt opnieuw ingericht. 

Ook wonen in dit plangebied? 

Er is veel belangstelling voor het wonen in dit deel van Venlo-Noord. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons op de belangstellendenlijst laten plaatsen. Hoewel wij in dit gebied aanvankelijk vooral gebouwd hebben voor de oorspronkelijke bewoners, wordt voortdurend getoetst of er meer behoefte is aan (huur)woningen in deze buurt. Als dit het geval is worden de bouwmogelijkheden op enkele nog lege locaties onderzocht. Als de interesse te gering is, worden deze ingericht als (tijdelijk) groengebied.

Deel deze pagina