Volgende fase herontwikkeling Q4 van start

Publicatiedatum: 13-08-2013

Op 13 augustus luidden de gemeente Venlo, Bouwbedrijven Jongen en woningcorporatie Woonwenz gezamenlijk de volgende fase voor de herontwikkeling van binnenstadswijk Q4 in. De eerste fase, Blok Bergstraat, werd feestelijk afgesloten. Tegelijkertijd werd het startsein gegeven voor fase twee, het nieuwe poppodium en de woningen en appartementen daarachter.

Ook werd een nieuwe visie gepresenteerd voor het tussengelegen bouwblok inclusief de St. Jacobskapel. Hier komen onder andere atelierwoningen waarin wonen en werken gecombineerd kan worden. 

Q4 op stoom

Na een lange voorbereiding wordt er al enige tijd hard gewerkt in Q4. In juni leverde we Blok Bergstraat op. Met 8 sociale huurwoningen, 6 sociale koopwoningen, 13 sociale huurappartementen en enkele commerciële ruimtes het eerste nieuwbouwproject in de wijk. Het bouwplan kenmerkt zich door een bijzondere en zeer gevarieerde architectuur, passend bij de oude bebouwing en bij de sfeer die de wijk moet gaan uitstralen.  Alle huurwoningen en –appartementen zijn reeds bewoond. Er zijn nog twee koopwoningen en enkele bedrijfsruimtes beschikbaar. 

Direct na de zomer starten de gemeente Venlo en Bouwbedrijven Jongen met fase twee, de bouw van een poppodium, 8 grondgebonden woningen en 18 zorgappartementen op de plek van het voormalige stadskantoor (zuidelijk deel van blok ’t Schriksel). Het nieuwe poppodium is geïnspireerd op een historisch pakhuis en telt na oplevering een (multifunctionele) grote zaal, oefenruimtes en een popcafé. Tijdens de feestelijke bouwstart op 13 augustus werd door een DJ alvast een voorproefje gegeven van het culturele programma dat vanaf eind 2014 in het nieuwe poppodium te zien zal zijn. Direct achter het poppodium bouwt Bouwbedrijven Jongen 8 koopwoningen en 18 woonzorgeenheden ten behoeve van de stichting Daelzicht. Deze bebouwing moet eind 2014 opgeleverd worden.

Doorbraak voor St. Jacobskapel en blok ‘t Schriksel 

Inmiddels is er ook positief nieuws over de St. Jacobskapel en het aangrenzend ontwikkelblok van Bouwbedrijven Jongen. Dit blok ligt precies tussen het poppodium en het blok Bergstraat. Wegens gewijzigde marktomstandigheden op de Venlose woningmarkt en het feit dat een bedrijfsverzamelgebouw niet haalbaar bleek, leidden tot een alternatief plan. Samen met Jongen Bouwbedrijven en de gemeente Venlo ontwikkelden we een visie waarin we samen met Jongen het hele blok, inclusief de St. Jacobskapel (her)ontwikkelen en daarmee zorgen dat dit deel van Q4 op hoogwaardige wijze verder kan worden afgebouwd. Het alternatief plan komt tegemoet aan de veranderde marktomstandigheden en zal bestaan uit grondgebonden woningen met ruimte voor ateliers of werkruimtes. 

De bedoeling is om het voormalige kantoorgebouw aan de Kwietheuvel (grenzend aan de St. Jacobskapel) deels te transformeren tot 4 ruime atelierwoningen voor de koopsector. Bouwbedrijven Jongen gaat deze woningen ontwikkelen. De poort in het gebouw, ter hoogte van de Bergstraat, wordt weer in ere hersteld als oorspronkelijke toegangspoort. Het gedeelte van het kantoorgebouw achter de poort wordt gesloopt. Woonwenz realiseert op die plek 7 atelierwoningen in het sociale huursegment, gelijkend op de atelierwoningen in Blok Bergstraat. De monumentale St. Jacobskapel wordt door Woonwenz gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming voor de wijk. 

Het bouwblok achter de St. Jacobskapel wordt door Jongen en Woonwenz gezamenlijk in dezelfde bouwstroom mee ontwikkeld. Wij nemen in dit blok 50% van het bouwvolume van Jongen over. Samen met Jongen bouwen we hier circa 19 grondgebonden woningen, waaronder diverse atelierwoningen en een gebouw met circa 18 zorgappartementen voor begeleid wonen. De gemeente Venlo zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte. De betrokken partijen moeten de gewijzigde insteek voor de locaties nog in een overeenkomst vastleggen. Voorwaarde voor de haalbaarheid is wel dat de Provinciale subsidies, die eerder toegezegd waren, daadwerkelijk worden toegekend. Het nieuwe plan is zeer hoogwaardig, maar vanwege het beperkter aantal woningen zijn de grondopbrengsten lager. De partijen voeren momenteel overleg met de provincie over de subsidies. 

Naar verwachting kunnen de plannen de komende maanden verder worden uitgewerkt en voorbereid, zodat realisatie op relatief korte termijn kan plaatsvinden. Daarmee krijgt Q4 én de Venlose binnenstad weer een nieuwe impuls.

Deel deze pagina