Voorbereidingen restauratie Nedinsco gestart

Publicatiedatum: 22-07-2011

Afgelopen week is Woonwenz eigenaar geworden van het Nedinsco-complex in Maaswaard. Inmiddels heeft ook de aanbesteding plaatsgevonden. Hiermee zijn vrijwel alle hobbels overwonnen om Nedinsco volgens plan te kunnen restaureren en herbestemmen. Woonwenz heeft daarom opdracht gegeven voor de start van de voorbereidende restauratiewerkzaamheden.

Bijna alle hobbels overwonnen

Begin deze maand vond de aanbesteding plaats voor de restauratie en herbestemming van het voormalig Nedinsco-complex. Aannemer BAM Utiliteitsbouw was de laagste inschrijver. Deze aannemer mag na de gunning het komende anderhalf jaar aan de slag om Nedinsco volgens het ontwerp van architectenbureau Diederendirrix in ere te herstellen. De eerste fase van de verbouwing van Nedinsco bestaat uit het restaureren van het betonnen skelet. Woonwenz heeft hiervoor reeds opdracht gegeven aan betonrestaurateur Vogel. Om de vaart er in te houden is Vogel al gestart met de voorbereidende werkzaamheden en wordt ook doorgewerkt in de bouwvak. Frank van Engelen, directeurbestuurder van Woonwenz: “Omdat we al gestart zijn met de eerste werkzaamheden hopen we zo snel mogelijk positief nieuws te krijgen over de rijkssubsidie van € 2,1 miljoen. Het rijk heeft de toekenning van de subsidie nog niet officieel bevestigd. Zonder de subsidie kunnen wij het huidige plan niet in deze vorm financieren en zullen we alsnog moeten bezuinigen. Ik vertrouw er echter op dat wij met dit hoogwaardig restauratieplan spoedig de bevestiging tegemoet mogen zien.”

Betonherstel van start

Inmiddels heeft de betonrestaurateur de bouwplaats ingericht en is gestart met het herstellen van het beton in de buitengevel. Vervolgens wordt het beton in de rest van het rijksmonumentale deel hersteld, gevolgd door de overige delen en het klokgebouw. De werkzaamheden van Vogel nemen tot ongeveer het eind van het jaar in beslag. Dit najaar gaat ook de aannemer aan de slag met zijn voorbereidingen. BAM kan dan begin volgend jaar, als het betonskelet van Nedinsco hersteld is, direct starten met onder andere de gevelbekleding, de kozijnen, het glaswerk en uiteraard de volledige indeling aan de binnenzijde.

De gemeente Venlo start medio volgend jaar met de inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte van Nedinsco maakt onderdeel uit van de totale herinrichting van het gebied Maaswaard. Landschapsarchitect Lubbers tekende voor het ontwerp van o.a. de groene uiterwaarden en het Nedinscoplein. 

Gemeente en Woonwenz verwachten dat het complex en de openbare ruimte eind 2012 volledig opgeleverd worden. Niet alleen de bewoners van de 27 starterswoningen nemen dan hun intrek, ook voormalig eigenaar Gemeente Venlo krijgt dan de sleutel voor een deel van Nedinsco weer van Woonwenz terug. De gemeente gaat de gehele plint van Nedinsco huren voor de huisvesting van een deel van het ambtenarenapparaat. Omroep Venlo huurt in Nedinsco de machinehal en een deel van de derde verdieping en is naast de gemeente Venlo de tweede grote huurder. Woonwenz voert momenteel nog gesprekken met L1 en MGL voor vestiging in de overige delen.

Nieuwe toekomst vastgelegd op schrift én film

Nu Nedinsco, na jaren leegstand en verpaupering, dan toch een nieuwe toekomst krijgt, heeft Woonwenz besloten de weg daar naartoe te documenteren in een boek. Het boek moet een vervolg worden op het  boek van Frans Hermans ‘De Nedinsco-fabriek in Venlo, Monument van het Modernisme’. Dit laatste boek beschrijft de geschiedenis van het complex tot 2008, toen Nedinsco nog onderwerp van discussie was. In het boek van Woonwenz komt met name de periode vanaf 2008 tot en met de oplevering van het “nieuwe” Nedinsco aan de orde. De verbouwing van Nedinsco wordt echter niet alleen op schrift vastgelegd. Camera’s van Omroep Venlo gaan de bouw de komende jaren ook registreren. Directeur Hein Oostdam: " Omroep Venlo zal het hele traject van restauratie, verbouwing en inrichting met zijn camera's op de voet gaan volgen en zo documenteren voor het nageslacht. We zijn bijzonder trots dat we dadelijk in Nedinsco ook de fysieke uitstraling van een modern mediabedrijf zullen hebben."

Deel deze pagina