Voorlichting brandveiligheid in seniorencomplexen

Publicatiedatum: 05-06-2018

De komende maanden organiseren we samen met de Brandweer Limburg-Noord voor bewoners van diverse van onze appartementencomplexen, voorlichtingsbijeenkomsten over brandveiligheid. Vooral woongebouwen waar veel senioren wonen, worden door preventiemedewerkers van de brandweer bezocht.

Langer thuis
Nederland vergrijst en senioren wonen steeds langer zelfstandig. Deze groep is gemiddeld vaker betrokken bij brand in de woning dan andere leeftijdsgroepen. Ook zijn de gevolgen vaak ernstiger, omdat senioren over het algemeen minder mobiel zijn en bij brand dus moeilijker kunnen vluchten. Toch wordt er nog te weinig stilgestaan bij brandveiligheid in en rondom de eigen woning. Zo moeten wij bewoners er bijvoorbeeld regelmatig op wijzen dat hun meubilair, planten of scootmobiels, de vluchtwegen blokkeren. Ook weten bewoners vaak niet wat ze moeten doen als er brand uitbreekt en waar de vluchtwegen in een woongebouw zich bevinden.

Simulatieoefeningen
Om senioren bewuster te maken van wat zij zelf kunnen doen aan brandveiligheid, worden er de komende maanden diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in onze wooncomplexen. Per complex leren bewoners in twee bijeenkomsten onder andere hoe zij gebruik moeten maken van de vluchtroutes en wat zij kunnen verbeteren om hun woning en woongebouw veiliger te maken. Ook wordt door middel van speciale brillen een rooksimulatie-oefening gedaan en gaan bewoners zelf aan de slag met het maken van een vluchtkaart.

De eerste voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners van enkele woongebouwen in Belfeld, vinden plaats in Huis van de Wijk ‘t Prônk Eppelke. Daarna volgen nog bijeenkomsten in zeven andere complexen in Venlo en Blerick.

 

Deel deze pagina