Wel of geen Huurbevriezing of-verlaging?

Publicatiedatum: 28-03-2019

Deze week riep de Woonbond Nederlandse huurders op te toetsen of zij in aanmerking komen voor een tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing. Kan dit al en hoe zit bij Woonwenz?

 

Laatste update: donderdag 28 maart 2019

De actie van de Woonbond komt voort uit het Sociaal Huurakkoord dat onze koepelorganisatie Aedes met de Woonbond heeft gesloten. Bewoners van een sociale huurwoning met een relatief hoge huur, kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezing of -verlaging. Dit Huurakkoord is echter nog niet meegenomen in het huurbeleid van de overheid en dus ook nog niet wettelijk geregeld. Dit gebeurt pas in 2020.

Dat betekent dat het nu wettelijk nog niet mogelijk is om een tijdelijke huurverlaging of - bevriezing door te voeren. Wel kunnen corporaties ervoor kiezen om, voor zover mogelijk, zelf al maatregelen te nemen.
 
Woonwenz voert alleen inflatie door
Woonwenz staat achter het Sociaal Huurakkoord en heeft hier bij de voorbereiding op de jaarlijkse huuraanpassing (per 1 juli 2019) ook al rekening mee gehouden. Wij kiezen ervoor om de huren van alle sociale huurwoningen alleen te verhogen met de inflatie en dus géén inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.

Wachten op brief huurprijsaanpassing
Net als Aedes werden ook wij verrast door de oproep van de Woonbond. De brieven over de jaarlijkse huuraanpassing worden over enkele weken pas verstuurd. Op dit moment kunnen wij daarom nog niet inhoudelijk reageren op verzoeken tot huurverlaging of huurbevriezing. Als u de brief met daarin uw nieuwe huurprijs heeft ontvangen, kunt u natuurlijk zelf de check doen op de website van de Woonbond. Woonwenz heeft onvoldoende informatie over het inkomen van onze huurders en wij kunnen dus zelf niet nagaan of u (nu of in de toekomst) in aanmerking komt voor huurbevriezing of -verlaging.

Zoals gezegd is de mogelijkheid tot huurbevriezing of -verlaging nog niet wettelijk vastgelegd. Het moment waarop het bij Woonwenz mogelijk wordt om dit aan te vragen is dus afhankelijk van onze eigen besluitvorming hierover en/of het moment waarop dit wettelijk verankerd wordt. De komende weken bekijken wij wel of we voor dit jaar (ter overbrugging) ons huurbeleid verder willen en kunnen aanpassen. Is dat het geval, dan treden wij daarover in overleg met onze Huurdersorganisatie. Mocht het huurbeleid worden aangepast, dan informeren wij u hier via onze website over. Overigens is huurverlaging aanvragen bij Woonwenz al langer mogelijk als u in het verleden een inkomensafhankekijk huurverhoging heeft gehad. Hier leest u daar meer over.

Wat kunt u zelf doen?
Voor nu raden wij u aan om sowieso te wachten tot de brief met daarin de nieuwe huurprijs per 1 juli binnen is. In de tussentijd zullen wij eventuele extra maatregelen op onze website vermelden. Uiteraard kunt u, als u de nieuwe huurprijs binnen heeft, zelf de check doen op https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging.   

Alle huurders van een sociale huurwoning kunnen (net als andere jaren) bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hier leest u daar meer over.

Vragen en verzoeken tot huurverlaging/huurbevriezing die nu al bij ons binnen zijn gekomen, beantwoorden wij zodra er meer bekend is en wij intern een besluit genomen hebben. Wij nemen zelf contact op met huurders die ons hierover benaderd hebben.

 

 

Deel deze pagina