Werkzaamheden nieuwe fase Q4 van start

Publicatiedatum: 01-10-2014

Gemeente Venlo, Woonwenz en Bouwbedrijven Jongen zijn onlangs gestart met de voorbereiding van weer een nieuwe bouwfase in binnenstadswijk Q4. In januari begint de bouw van diverse huur- en koopwoningen in Blok ’t Schriksel, het bouwblok rondom de voormalige Sint-Jacobskapel.

Vorig jaar werd het eerste project in Q4, Blok Bergstraat, opgeleverd en binnenkort volgen Poppodium Grenswerk en ‘t Perenhof. Kort daarna start de bouw van het tussengelegen bouwblok: Blok ’t Schriksel, gelegen aan de Kwietheuvel-Helschriksel. Inmiddels is reeds gestart met voorbereidende sloopwerkzaamheden. Woonwenz en bouwbedrijven Jongen gaan ‘t Schriksel samen herontwikkelen. De gemeente zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte. Met de realisatie van dit blok ontstaat een aaneengesloten bebouwd gebied van de Peperstraat tot aan de Bolwaterstraat. 

Nieuwe bestemming voor kapel

Het is enige tijd onduidelijk geweest wat er met Blok ‘t Schriksel moest gebeuren. Plannen voor een bedrijfsverzamelgebouw bleken onhaalbaar, evenals oudere woningbouwplannen voor  de lege locatie tussen de Sint-Jacobskapel en ‘t Perenhof. Inmiddels is er door intensieve samenwerking tussen de drie partners en een forse provinciale subsidie een nieuw passend plan ontwikkeld van de hand van Echo Architectuur. Wethouder Jos Teeuwen: “Q4 wordt in de eerste plaats een Werkzaamheden nieuwe fase Q4 van startbinnenstedelijke woonwijk, maar wel een met een geheel eigen karakter waarin we veel oog hebben voor authenticiteit, creativiteit en cultureel erfgoed. Het monumentale restant van de zestiende-eeuwse Sint-Jakobskapel wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. Er heeft zich al een zeer serieuze kandidaat gemeld, maar er gaat binnenkort eveneens een openbare biedprocedure lopen. Geïnteresseerden met een goede businesscase kunnen zich reeds melden via info@q4.nl”. 

Wonen en werken combineren

De vleugel achter de kapel blijft tot aan de poort (ter hoogte van de Bergstraat) gehandhaafd. Hierin realiseert Bouwbedrijven Jongen 4 bijzondere loftwoningen voor de verkoop. De loftwoningen zijn ruim van opzet met vier meter hoge plafonds en grote open ruimtes. De woningen beschikken over een privétuin en eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. 

Het gedeelte van het voormalige gemeentekantoor achter de poort wordt gesloopt. Op deze plek en op de reeds lege locatie rechts naast de kapel realiseert Woonwenz 9 ruime eengezinswoningen en 10 zogenaamde atelierwoningen, alle in het sociale huursegment. De vier verdiepingen tellende atelierwoningen hebben, net als de loftwoningen van Jongen, een aparte ruimte op de begane grond voor bijvoorbeeld een kantoor, atelier of kleine winkel. Het woongedeelte van dit type woningen begint op de eerste verdieping. 

Doordat de loftwoningen van Jongen en de atelierwoningen van Woonwenz de mogelijkheid bieden wonen en werken te combineren, ontstaat meer levendigheid in de wijk. Frank van Engelen, directeur-bestuurder van Woonwenz: “Het concept blijkt bijzonder goed bij Q4 te passen. Woonwenz realiseerde in Blok Bergstraat ook al diverse woon-werkpanden. Deze waren al snel verhuurd. We verwachten ook hier enthousiaste kandidaten voor te krijgen die op creatieve wijze invulling gaan geven aan de mogelijkheden van deze woningen.” 

Variatie en eigenheidWerkzaamheden nieuwe fase Q4 van start

Eveneens onderdeel van Blok ’t Schriksel  is een complex met 18 zorgappartementen voor cliënten van stichting Daelzicht, dat door Jongen gerealiseerd wordt. Dit appartementencomplex vormt samen met de huur- en koopwoningen en de Sint-Jakobskapel een carré met in het midden een semi-openbaar binnenterrein. Zowel de loftwoningen van Jongen als de huurwoningen van Woonwenz hebben een eigen privétuin die grenst aan het binnenterrein. Onder het bouwblok komt een halfverdiepte parkeergarage, zodat ook dit deel van Q4 autoluw wordt. 

De uitstraling, architectuur en inrichting van de openbare ruimte van Blok ‘t Schriksel passen uitstekend bij de reeds gerealiseerde bouwblokken. Zo refereren de atelierwoningen die aan het Maasschriksel gebouwd worden, net als het nieuwe poppodium, aan de oude pakhuizen van weleer en sluit de architectuur van de eengezinswoningen weer goed aan bij de loftwoningen. “Kwaliteit is in Q4 altijd het uitgangspunt”, aldus Frank Zuthof directeur van Bouwbedrijven Jongen. “Zowel de koopwoningen als de sociale huurwoningen krijgen een zeer bijzondere uitstraling. Door te variëren in de materialisering en kleuren van de gevels zorgen we voor een speelse uitstraling en eigenheid.”

Jongen en Woonwenz verwachten in januari volgend jaar te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw. De woningen worden naar verwachting eind 2015 / begin  2016 opgeleverd. Geïnteresseerden in de huurwoningen kunnen zich melden bij Woonwenz of via www.q4.nl. Dat laatste geldt ook voor de loftwoningen van Jongen. - en koopwoningen kunnen via de website www.q4.nl hun interesse kenbaar maken.

Deel deze pagina