Win een startkapitaal van € 50.000,- voor je buurt

Publicatiedatum: 08-04-2014

De woningcorporaties verenigd in Ons Limburg hebben weer € 50.000,- euro klaar liggen voor de wedstrijd van het beste buurtplan van Limburg. Het doel van de wedstrijd Onze Buurt is de leefbaarheid in wijken en dorpen te bevorderen.

Onze Buurt vindt het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken. Vorig jaar kon de dorpsraad van Heide (Venray) van de hoofdprijs een dorpskeuken bouwen in deleegstaande school. Het jaar ervoor ging de hoofdprijs naar Basisschool De Klingerberg in Blerick, die de speelplaats pimpte en opengooide voor de hele wijk.

Maak kans op de hoofdprijs

Een opknapbeurt voor een braakliggend veld in de wijk, een club voor alleenstaande moeders, een activiteit voor ouderen en kinderen, het activeren van pubers; de afgelopen jaren zijn er al veel verschillende projecten ingediend. Het bestuur van Onze Buurt bekijkt welke ingediende plannen het beste bijdragen aan samenhang in de buurt. Elk jaar gaan de 6 beste plannen naar de finale. Dorpsraden, buurtverenigingen, straatcomités, sportorganisaties, vriendenclubs en andere grote en kleine organisaties kunnen hun plan weer indienen voor een financiële steun in de rug van maximaal €50.000,-.

Maak kans op de hoofdprijs door het buurtplan vóór 15 juni 2014 via de website vanOnze Buurt in te dienen. Zie hieronder meer informatie over Onze Buurt of ga naar de website van Onze Buurt, www.onzebuurt.eu.

Onze buurt

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fXVelP-oyJQ" height="315" width="440"></iframe> 

Deel deze pagina