Woningen 'De Ruit' opgeleverd

Publicatiedatum: 21-09-2018

Deze week reikten we de sleutels uit aan de huurders van de 11 nieuwe huurwoningen aan de Doctor Derckxstraat in Venlo-Oost. De nieuwbouw is het sluitstuk van de al enkele jaren lopende metamorfose van de buurt ‘De Ruit’.

Kleinschalige projecten
Er is in de gemeente Venlo veel vraag naar kwalitatief goede, betaalbare huurwoningen. Niet voor niets bouwen we de komende jaren honderden nieuwe sociale huurwoningen. Alleen al dit jaar worden er ruim 100 opgeleverd. Het gaat met name om diverse kleinschalige projecten die een nieuwe invulling geven aan (soms al jaren) braakliggende terreinen in woonwijken. Door deze lege plekken opnieuw te bebouwen, wordt niet alleen in een woonbehoefte voorzien, maar zorgen we ook voor een verbetering van de leefbaarheid. Eerder dit jaar leverden we 12 woningen op aan de Wal in Arcen en momenteel wordt nog gebouwd op twee braakliggende terreinen in Venlo-Noord, twee locaties in Blerick en één in Q4. Ook het bouwplan aan de Doctor Derckxstraat in ‘De Ruit’ is zo’n kleinschalig nieuwbouwproject.

Senioren
Het project telt 11 levensloopbestendige huurwoningen. Deze woningen hebben de hoofdslaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daardoor zeer geschikt om tot op hoge leeftijd in te blijven wonen. Dergelijke woningen waren er in dit deel van Venlo-Oost te weinig. We maakten hier twee jaar geleden plaats voor door enkele woningen te slopen. De nieuwe woningen liggen in twee speelse rijen schuin tegenover elkaar met daartussen een groenstrook. De kleuren en materialen sluiten aan bij de omgeving. Het oranje metselwerk met donkere accenten, de zinken dakgoten en de oranjerode dakpannen passen bij de architectuur van de jaren-dertig-woningen in de directe omgeving.

De Ruit
Woonwenz investeert al jaren fors in De Ruit, zowel in de ‘stenen’ als in de leefbaarheid. Er werd samen met de gemeente een intensief Achter de Voordeur-project uitgevoerd en onze buurtcoördinator stimuleerde vanuit een eigen kantoor in de wijk diverse bewonersinitiatieven. Ook vond de pilot VenloDroom grotendeels in de Ruit plaats. In 2014 renoveerden we in de buurt circa 120 jaren-dertig huurwoningen. Uitgangspunten waren het verbeteren van de woonkwaliteit, het terugdringen van de energielasten en het in ere herstellen van de typische jaren dertig details. Een minder populair onderdeel van het verbeterplan was de sloop van enkele woningen om plaats te maken voor de huidige nieuwbouw. Hoewel er aanvankelijk flinke weerstand was, hebben we in goed overleg met de bewoners voor iedereen passende herhuisvesting gevonden. Drie bewoners hebben gebruik gemaakt van hun recht om terug te verhuizen naar de nieuwbouw. Ook alle andere woningen waren al snel verhuurd. Met de oplevering van deze nieuwbouw ronden we de metamorfose van ‘De Ruit’ af.

Deel deze pagina