Woningen Meeuwbeemd opgeleverd

Publicatiedatum: 17-04-2009

Met de oplevering van de 18 woningen Meeuwbeemd sluit Venlo-Blerick de eerste fase van de herstructurering Venlo-Noord af. De komende jaren wordt door gemeente en woningstichting gewerkt aan de tweede fase.

Sleuteloverdracht Meeuwbeemd
Vorige week hebben de nieuwe bewoners van de nieuwbouwwoningen 'Meeuwbeemd' in Venlo-Noord de sleutels uitgereikt gekregen. Woningstichting Venlo-Blerick realiseerde op de plek waar voorheen de oude basisschool de Meeuwbeemd stond, 4 eengezinswoningen en 14 levensloopbestendige woningingen. De 18 nieuwbouwwoningen liggen in carrévorm rond een afgesloten binnenterrein met parkeerplaatsen voor de bewoners.

Afsluiting Fase 1
Met de bouw van de 18 nieuwbouwwoningen, sluit Woningstichting Venlo-Blerick de eerste fase van de herstructurering Venlo-Noord af. In 1993 is Woningstichting Venlo-Blerick samen met partners in Venlo-Noord gestart met gebiedsontwikkeling. Vanaf die tijd zijn honderden oude woningen gesloopt en nieuwe woningen gebouwd. De eerste fase van de herstructurering besloeg het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat en bestond onder andere uit het herstructureren van het Gelreplein en het realiseren van een “hart van de wijk” met diverse voorzieningen en nieuwbouwwoningen. In deze eerste fase moesten ruim 1.000 huishoudens vanwege de stadsvernieuwingsactiviteiten verhuizen. Woningen MeeuwbeemdVrijwel allen zijn beter en passender (gelet op de huishoudensamenstelling) komen te wonen. De 18 woningen Meeuwbeemd zijn voorlopig de laatste nieuwe woningen in dit gebied.

Start fase 2
Nu het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat (fase 1) zover gereed is, moet het tweede gedeelte van de wijk nog aangepakt worden. De gemeente en woningstichting hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een visie voor het gebied ten noorden van de Karbindersstraat (fase 2). Ook zijn vele bewoners bezocht om hen te vragen naar hun woonwensen. Inmiddels hebben gemeente en woningstichting een visie voor het gebied gereed. Deze wordt volgende week aan de bewoners gepresenteerd.

Deel deze pagina