Woningstichting Arcen en Velden kiest Venlo-Blerick als mogelijke fusiepartner

Publicatiedatum: 22-12-2009

Gisteren ondertekenden de woningcorporaties Venlo-Blerick en Arcen en Velden een intentieovereenkomst om te komen tot een fusie in 2011.

Vorige week werd bekend dat Woningstichting Arcen en Velden, na enkele maanden beraad, gekozen heeft om met Woningstichting Venlo-Blerick fusiegesprekken aan te gaan. Maandagavond tekenden beide partijen hiertoe een intentieovereenkomst.

In juli van dit jaar maakte Woningstichting Arcen en Velden (circa 600 woningen in Arcen, Velden en Lomm) bekend te gaan onderzoeken welke meerwaarde een fusie, met één van de twee grotere woningcorporaties in Venlo, voor haar kan hebben. Als kleine corporatie is het voor Arcen en Velden door de vele maatschappelijke ontwikkelingen in de corporatiesector moeilijk om zelfstandig te blijven. Met name de kwetsbaarheid van een kleine organisatie, de vraag naar meer specialisatie, de ambities van nieuwbouw en verdere uitbreiding van de dienstverlening, waren aanleiding voor Arcen en Velden om uit te zien naar een fusiepartner. Woningstichting Venlo-Blerick was één van de mogelijke fusiepartners.

Woningstichting Venlo-Blerick (7.500 woningen) staat open voor een mogelijke fusie en vindt dat beide organisaties elkaar uitstekend aanvullen. Zeker ook, omdat het bezit van de corporaties geografisch gezien prima op elkaar aansluit. De voorzitter van Woningstichting Arcen en Velden, dhr. Wiel Storken zegt: “ Het bestuur en de Raad van Commissarissen van de WAV hebben het volste vertrouwen in een positieve uitkomst betreffende het onderzoek naar de meerwaarden om te komen tot een fusie tussen beide woningstichtingen.”

Woningstichting Arcen en Velden stelde vooraf twee voor haar zeer belangrijke voorwaarden. Zo moet het kantoor van de corporatie blijven bestaan, zeker vanwege de klantcontacten, en moeten de 8 medewerkers een passende functie in de nieuwe organisatie kunnen krijgen. Venlo-Blerick kan en wil aan beide voorwaarden voldoen. Directeurbestuurder Arnold van Hoof van Woningstichting Venlo-Blerick: “ Gelet op de vele kernen binnen de nieuwe gemeente Venlo is het goed dat de op stedelijke plannen gerichte Woningstichting Venlo-Blerick, haar kennis en financiële middelen ook inzet in de voormalige gemeente Arcen-Velden.

Als alles verder naar wens verloopt, zal de nieuwe corporaties straks 104 medewerkers tellen en circa 8.100 woningen in de nieuwe gemeente Venlo in eigendom en beheer hebben.

Het komende jaar moet duidelijk worden hoe invulling wordt gegeven aan de fusie. Een externe adviseur onderzoekt in het vervolgonderzoek de fusiemogelijkheden, waarna er in het voorjaar van 2010 een gezamenlijke visie zal worden geformuleerd. Hierna wordt gestart met de organisatorische vormgeving van de fusie. Beide partijen verwachten vanaf 2011 samen verder te gaan als één organisatie.

Deel deze pagina