Woningstichting pakt overlast Meidoornflats grondig aan

Publicatiedatum: 09-02-2010

Woningstichting Venlo-Blerick is in het voorjaar van 2009 gestart met een intensief traject van fysieke en sociale ingrepen in en rondom de 172 maisonnettewoningen aan de Meidoornstraat, Cypressenstraat en Diependijkstraat in Blerick. Het doel van de ingrepen is om de sterk onder druk staande leefbaarheid grondig te verbeteren. Binnenkort worden de werkzaamheden afgerond.

De Meidoornflats in de wijk Vastenavondkamp in Blerick zijn al jaren een zorgenkindje van Woningstichting Venlo-Blerick. In en rondom de flats is sprake van ernstige leefbaarheidproblemen, zoals zware vervuiling door het achterlaten van huisvuil en wildplassen in de kelders. Ondanks strenge controle van de woningstichting en extra poetsbeurten, bleven de problemen terugkeren. Voor Woningstichting Venlo-Blerick was de maat vol, net als voor vele huurders in het complex die de dupe zijn van het gedrag van de probleemveroorzakers.
Venlo-Berick besloot de overlast aan te pakken door een bijzondere combinatie van fysieke en sociale ingrepen. De woningstichting heeft goede ervaringen opgedaan met deze werkwijze bij een complex aan de Helbeek. Ook hier was de verslechtering van de leefbaarheid de aanleiding voor maatregelen en niet de staat van het complex, zoals meestal het geval is bij fysieke ingrepen.

Na huiskamergesprekken met de flatbewoners en het oprichten van een bewonerscommissie, werden diverse aandachtspunten geformuleerd, waaronder de vervuiling van de algemene ruimtes, het slechte onderhoud van het groen en het contact tussen de bewoners onderling. Hieruit zijn diverse acties voortgekomen om onder andere de veiligheid en de uitstraling van de flats te verbeteren, maar ook om bewoners nader tot elkaar te brengen.

Opruim- en opfleuractie
De opfleuractie in het voorjaar van 2009 is een goed voorbeeld van een actie om zowel het aanzien van de flats als het contact tussen bewoners te verbeteren. Voor alle bewoners werd een bloembak met balkonbevestiging, potgrond en planten aangeschaft. Bewoners konden gezamenlijk tijdens een straatfeestje op 6 juni deze bloembakken vullen. Tevens werden kinderen uitgenodigd om die dag in groepjes de omgeving op te ruimen en bloempotten voor op de balkons te beschilderen. De actie werd een groot succes dankzij het enthousiasme van vele flatbewoners. 

Cameratoezicht
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de fysieke ingrepen. Bij entrees, traphallen en keldergangen zijn camera’s geplaatst. Door de cameraregistratie kunnen daders van vervuiling of vernielingen worden opgespoord. Zij worden door justitie vervolgd en aansprakelijk gesteld voor veroorzaakte schade. Er zijn tevens maatregelen genomen in het kader van inbraakpreventie en veiligheid, zoals het aanpassen van toegangen en entrees. Ook wordt er geschilderd en worden nissen dichtgemetseld om vervuiling en wildplassen tegen te gaan. De buurtbeheerder van Venlo-Blerick blijft regelmatig in en rondom de flats controleren op naleving van de regels en is het aanspreekpunt voor de bewoners.

De woningstichting beseft dat complexen met ernstige leefbaarheidsproblemen altijd zullen blijven bestaan. De taak van een woningstichting is om iedereen te huisvesten, dus ook mensen met een onaangepaste leefstijl. Een gedwongen verhuizing voor dergelijke huurders betekent vaak alleen maar het verplaatsen van het probleem. Om die reden zet de woningstichting steeds vaker een mix in van acties om overlast zoveel mogelijk te beperken én om bewoners met elkaar in contact te laten komen, zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat.
Woningstichting Venlo-Blerick vertrouwt er op, dat het project bij zal dragen aan een verbeterde leefbaarheid. Venlo-Blerick verwacht de werkzaamheden begin volgende maand te kunnen afronden.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden