Woningstichtingen Arcen en Velden en Venlo-Blerick ondertekenen fusiebesluit

Publicatiedatum: 08-07-2010

Vandaag hebben de besturen en Raden van Toezicht van de woningstichtingen Arcen en Velden en Venlo-Blerick hun handtekening gezet onder een fusiebesluit. Dit vond op feestelijke wijze, in het bijzijn van alle medewerkers, plaats in de Kasteeltuinen in Arcen.

Beide woningstichtingen koersen op een juridische fusie per 1 januari 2011. De nieuwe corporatie telt dan circa 100 medewerkers en heeft ruim 9.000 vastgoedobjecten in bezit.
De komende maanden volgt de procedure voor de externe goedkeuringen, het overleg met de huurdersorganisaties en de samenvoeging van de bedrijfsorganisaties. Het formele besluit volgt later dit jaar, net als de bekendmaking van de nieuwe naam.

Meerwaarde
In december 2009 koos Woningstichting Arcen en Velden, na een bredere oriëntatie, Woningstichting Venlo-Blerick als haar beoogd fusiepartner. In de eerste helft van 2010 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de meerwaarde van de fusie voor de toekomst van de volkshuisvesting in Arcen, Lomm en Velden. De uitkomst is dat een samengaan met het grote Woningstichting Venlo-Blerick, voor de financiële continuïteit en professionalisering, een meerwaarde oplevert voor toekomstige investeringen en dienstverlening in de dorpen.

Voordelen voor de huurders
Voor de huidige huurders van Woningstichting Venlo-Blerick betekent de fusie meer woon- en doorstroommogelijkheden. Ditzelfde geldt natuurlijk, in hogere mate, voor de huurders van Woningstichting Arcen en Velden. Daarbij komt dat huurders van WAV profiteren van het gratis huurdersonderhoud van Venlo-Blerick. Voorheen moest hier abonnementsgeld voor worden betaald. Ook de gunstige voorwaarden voor huurders die een woning van de woningstichting willen kopen, is een meerwaarde voor de huidige huurders uit Arcen, Lomm en Velden. Toegezegd is ook dat de medewerkers van de fusiecorporatie naar de huurders in Arcen, Lomm en Velden thuiskomen als dat nodig en gewenst is om zaken te regelen.
Over het algemeen heeft de fusie tussen beide corporaties voor de huurders echter weinig consequenties. Het huurbeleid blijft ongewijzigd en ook beide kantoren blijven vooralsnog open. De huurdersorganisaties van beide woningstichtingen hebben alle informatie en beraden zich nu op hun standpunt.

Dorps- en stadsvernieuwing: 175 miljoen euro
Een van de onderliggende stukken van het fusiebesluit is het Beleidsplan 2011 van de fusiecorporatie. Hieruit blijkt dat de fusiecorporatie het eigendom en beheer heeft over bijna 9.000 vastgoedobjecten in de gemeente Venlo, waaronder 7.600 huurwoningen. Door omvang en financiële kracht, kan de fusiecorporatie, nu en in de toekomst, jaarlijks circa 700 huishoudens in de gemeente Venlo aan een (andere) betaalbare woning helpen.
Goed onderhoud is voor de lange termijn gegarandeerd. Op het gebied van dorps- en stadsvernieuwing investeert de fusiecorporatie de komende jaren 175 miljoen euro in diverse reeds in uitvoering of ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen. De door Woningstichting Arcen en Velden voorgenomen nieuwbouwplannen Waag II en Wal zijn hierin inbegrepen.

Personeel, Bestuur en Toezicht
Per 1 januari wordt de 60 jaar oude Woningstichting Arcen en Velden opgeheven en overgenomen door Woningstichting Venlo-Blerick. Samen gaan zij onder een nieuwe naam verder. De 8 medewerkers van Woningstichting Arcen en Velden krijgen allen een plek in de nieuwe organisatie. De besturen van beide corporaties nemen echter dit jaar afscheid. De drie bestuursleden van Woningstichting Arcen en Velden, Wiel Storken, Theo Vervoort en Peter Hendriks beëindigen hun werkzaamheden per 1 januari. De directeurbestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick, Arnold van Hoof, heeft in maart dit jaar al aangegeven per 1 januari 2011 met pensioen te gaan. Zijn opvolger wordt de directeurbestuurder van de fusiecorporatie. Wie dat wordt is nog niet bekend.
De leden van de Raad van Toezicht van de fusiecorporatie zijn wel bekend. Per 1 januari wordt Geert Göbbels voorzitter. De andere leden zijn Servaas Huys, Herman van den Haterd en Jef Hendriks uit de huidige RvT van Venlo-Blerick en Pierre Haffmans en Sjef van der Heijden uit de huidige RvC van Woningstichting Arcen en Velden.

Krimpende woningmarkt
In het Beleidsplan van de fusiecorporatie staan vele activiteiten en aandachtspunten genoemd. Een van de belangrijke passages hieruit is de analyse van de woningmarkt in Venlo. De afnemende groei van de woningbehoefte als gevolg van de bevolkingsafname in de gemeente, is voor de investeringen in nieuwe en bestaande woningen essentieel. De fusiecorporatie wil hier in 2011 met het College van B&W afspraken over maken. Het op een juiste wijze omgaan met de krimp, wordt een van de voornaamste uitdagingen van de fusiecorporatie.

 

Deel deze pagina