Woonwenz en Urbanus bereiden fusie voor

Publicatiedatum: 04-06-2015

Vandaag ondertekenden de directeur-bestuurders van de Venlose woningcorporaties Woonservice Urbanus en Woonwenz een intentieovereenkomst om vanaf 2016 samen verder te gaan. De komende maanden volgen diverse onderzoeken, procedures en gesprekken met medewerkers, huurdersorganisaties, gemeente en andere belanghouders. Als alles voorspoedig verloopt kan er op korte termijn een besluit worden genomen over de fusie.

In oktober 2014 maakte Woonservice Urbanus (circa 800 vastgoedeenheden in Belfeld) bekend te onderzoeken of een fusie met een grotere woningcorporatie in de regio wenselijk is. Als kleine corporatie wordt het voor Urbanus steeds moeilijker zelfstandig te blijven. Directeur-bestuurder van Urbanus Joep van den Bercken: “Als gevolg van sterke regeldruk binnen de sector en een structurele greep in onze kas door de overheid, staat de financierbaarheid onder druk, maar wordt tegelijkertijd meer specialisatie verwacht. Zeker voor een kleine corporatie als de onze wordt het steeds lastiger onze huurders goede en betaalbare sociale huisvesting en een optimale dienstverlening te blijven bieden. Daar komt bij dat we in deze regio als gevolg van de vergrijzing en naderende bevolkingskrimp flink moeten investeren.”  


Woonservice Urbanus heeft de afgelopen maanden onderzocht welke corporatie in de regio Venlo het beste bij haar past op het gebied van klantbenadering, bedrijfsvoering, strategisch voorraadbeheer, duurzaamheid en personeelsbeleid. Onlangs is besloten om met Woonwenz verder in gesprek te gaan.

Lokale borging
Frank van Engelen, directeur-bestuurder van Woonwenz (circa 9.500 vastgoedeenheden, waarvan 7.750 woningen, in de regio Venlo) beaamt dat beide corporaties elkaar uitstekend aanvullen. “Urbanus en Woonwenz behoren volgens de Aedes-benchmark tot de beste 24% van de Nederlandse corporaties op het onderdeel kwaliteit, beoordeeld door de huurders zelf*. Urbanus heeft al zestig jaar een sterk imago in Belfeld. Onze werkwijzen bij (gebiedsontwikkelings)projecten, een combinatie van investeren in stenen én mensen, komen sterk overeen. De laagdrempelige aanwezigheid van de corporatie in Belfeld is ook na de fusie geborgd en we garanderen dat de schaal en het karakter van het dorp te allen tijde leidend zijn bij toekomstige investeringen en leefbaarheidsprojecten.”

Profijt voor de huurders
Naast de lokale borging heeft Urbanus vooraf aangegeven dat al haar 9 medewerkers een passende functie binnen de nieuwe organisatie moeten krijgen en dat de huurders er op de korte maar zeker lange termijn profijt van moeten hebben. Joep van den Bercken: “Een van de redenen waarom we voor Woonwenz gekozen hebben is haar programma op het gebied van woonlastenbesparing. Zo liggen de huurprijzen behoorlijk onder het landelijk gemiddelde, heeft Woonwenz dit jaar voor de meeste huurders geen huurverhoging doorgevoerd en voert zij klein onderhoud dat eigenlijk voor rekening van de huurder komt op eigen kosten uit. Ook wordt er 25 miljoen geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. De besparing komt volledig ten gunste van de huurder, want Woonwenz doet dit zonder huurprijsaanpassing. Na een eventuele fusie, gelden deze financiële voordelen ook voor de Belfeldse huurders. Dit waren in ons vorig jaar opgestelde ondernemingsplan heel belangrijke onderwerpen”.

De huurdersorganisatie van beide corporaties, Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick (HBV), is in een vroeg stadium betrokken bij de fusieplannen. Voorzitter Diny Veniger: “Woonservice Urbanus heeft ons een aantal maanden geleden geïnformeerd over hun onderzoek naar een geschikte fusiepartner, waarvan het voeren van verkennende gesprekken met enkele Limburgse corporaties onderdeel was. Wij hebben begrip voor de redenen achter de fusie-intentie en staan in beginsel positief tegenover het voornemen met Woonwenz te fuseren. Wat wij van belang vinden is dat de Belfeldse huurders baat zullen hebben bij de fusie en dat er een ruime overgangsfase wordt gehanteerd waar het gaat om eventuele veranderingen voor hen. We vertrouwen er op dat in het uiteindelijke beleidsplan deze punten goed geregeld zijn.  In ons uiteindelijke oordeel in het kader van het wettelijk geregelde instemmingsrecht bij fusies zullen wij dat dan ook in belangrijke mate laten meewegen.”  

Nog deze maand wordt een visiedocument opgesteld en worden de werkzaamheden opgestart om beide organisaties in elkaar te kunnen voegen.  Als alles voorspoedig verloopt kunnen beide corporaties mogelijk al per 1 januari 2016 samen verder onder de in Venlo vertrouwde naam Woonwenz.* Slechts 51 corporaties (van de 213 waarbij dit onderdeel meetbaar was) scoorden in de Aedes Benchmark 2014 een A-status op het onderdeel kwaliteit, beoordeeld door de huurders. Woonwenz en Urbanus scoorden allebei een A.


Deel deze pagina