Woonwenz en Urbanus scoren hoog op 'Kwaliteit' in Aedes-Benchmark

Publicatiedatum: 01-12-2015

Net als vorig jaar scoort Woonwenz goede cijfers op het gebied van kwaliteit en bedrijfsvoering. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van branchevereniging Aedes onder alle corporaties. Ook fusiepartner Urbanus behoudt haar notering van een jaar eerder.

Huurdersoordeel
319 corporaties, 88% van het totaal, deden dit jaar mee met de Aedes-benchmark 2014. In dit onderzoek onder alle Nederlandse woningcorporaties wordt ingezoomd op de prestatievelden ‘Kwaliteit’ (gebaseerd op het huurdersoordeel) en ‘Bedrijfsvoering’ (gebaseerd op de bedrijfslasten). De corporaties worden vervolgens onderling vergeleken waarna zij op beide vlakken een A, B of C notering krijgen. A is daarbij het hoogste. Zowel Urbanus als Woonwenz scoren over het jaar 2014 op het eerste vlak, Kwaliteit, een A. Directeurbestuurder van Urbanus Joep van den Bercken: “Een optimale dienstverlening, gebaseerd op de mening van de klant, is voor Urbanus altijd heel belangrijk geweest en is ook een van de belangrijkste redenen waarom wij vanaf volgend jaar fuseren. Dit hoge kwaliteitsniveau willen we namelijk ook in de toekomst garanderen. Het is tevens de reden geweest waarom we voor Woonwenz gekozen hebben als fusiepartner. Net als Urbanus scoren zij ook hoog op dit vlak.” 52 corporaties behaalden in 2014 een ‘A’ op Kwaliteit, waaronder dus Urbanus en Woonwenz.  

Bedrijfslasten
Eveneens onderdeel van het onderzoek is de bedrijfsvoering, gebaseerd op de bedrijfslasten. Woonwenz behaalt op dit vlak, net als vorig jaar, een gemiddelde B-notering. Urbanus een C. Frank van Engelen, directeurbestuurder van Woonwenz: “Onze bedrijfslasten naar beneden brengen is iets waar we al een aantal jaar aan werken en waarin we grote stappen hebben gezet. We zitten nu met € 998,- per vastgoedeenheid (vge) rond het gemiddelde, maar hebben ten opzichte van een jaar eerder wel € 61,- per vge bespaard. Uitgangspunt is dat onze kwaliteit en dienstverlening niet onder de besparing mag leiden. Dat is klaarblijkelijk weer gelukt. Hoe dan ook blijft het verder terugdringen van de bedrijfslasten voor ons een aandachtspunt.”

Fusiepartner Urbanus scoort op het onderdeel bedrijfslasten een C-notering. Dat geldt overigens voor meer kleine corporaties. Joep van den Bercken: “We hebben slechts weinig woningen, maar hebben wel te maken met (overhead)kosten die andere corporaties ook hebben en die niet afhankelijk zijn van de schaalgrootte. Per vge omgerekend kom je dan op een fors bedrag uit. Na de fusie besparen we aanzienlijk op de overheadkosten en kunnen we de kosten bovendien over meer vge’s spreiden”.

De Benchmark laat zien dat corporaties van enkele duizenden tot ongeveer tienduizend verhuur-eenheden het beste scoren op het onderdeel bedrijfslasten zonder op de kwaliteit in te hoeven boeten. Na de fusie in 2016 hebben Urbanus en Woonwenz samen circa 10.000 vge’s waarvan ongeveer 8.500 woningen. Door de efficiencywinst en verdere besparingen zullen de bedrijfslasten over het jaar 2016 verder afnemen en naar verwachting zelfs lager uitkomen dan de huidige bedrijfslasten per vge van Woonwenz. Het geld dat deze besparing oplevert komt rechtstreeks ten goede aan de kwaliteit van het vastgoed en de leefbaarheid in de Venlose wijken en kernen. De resultaten van de fusie zullen overigens pas in november 2017 zichtbaar zijn, wanneer de resultaten van de Aedes-Benchmark over 2016 bekend worden gemaakt. Volgend jaar november presenteert Aedes de resultaten over 2015.

Klik hier voor meer info over de Benchmark en de cijfers van alle individuele corporaties.

Deel deze pagina