Woonwenz investeert in de woonkwaliteit van De Ruit

Publicatiedatum: 27-01-2014

Afgelopen zaterdag zijn de bewoners van De Ruit, het gebied tussen het dr. Poelsplein, Kapelaan Nausstraat en Van Vogelsanckstraat geïnformeerd over de plannen, die Woonwenz heeft voor de buurt De Ruit.

Woonwenz wil voor de lange termijn gaan investeren in de woonkwaliteit van De Ruit. Dit betekent dat enkele woningen plaats gaan maken voor nieuwbouw en aan het overgrote deel van de woningen groot onderhoud wordt gepleegd. 

De nieuwbouw is bij voorrang bestemd voor de bewoners, die in het gebied willen blijven wonen.

Investeren in woonkwaliteit

Woonwenz wil de komende jaren ook investeren in De Ruit. Er is geconstateerd dat het op sociaal vlak, mede door het project Sociale Stijging en VenloDroom goed gaat, maar dat de woningen zelf niet meer volledig voldoen aan onze wooneisen. Wat we als corporatie bijvoorbeeld erg belangrijk vinden is, dat de energielasten voor onze huurders zo laag mogelijk kunnen zijn. Woonwenz investeert in de woningen van De Ruit, om de bewoners de komende twintig jaar goed en betaalbaar te kunnen laten wonen.

Sloop en nieuwbouw 

Het plangebied van circa 150 woningen wordt opgedeeld in drie delen. In elk deel van De Ruit hebben de woningen een andere aanpak nodig. Om meer openheid in dit plangebied te creëren worden 24 woningen gesloopt. Deze woningen liggen aan de dr. Derckxstraat en de daarachter liggende woningen aan de Van Vogelsanckstraat. De komende maanden wordt er met de bewoners gesproken over de mogelijkheden die er zijn. Op de locatie van de te slopen woningen zullen nieuwbouwwoningen terugkeren. 

Investeren in groot onderhoud

De RuitVoor een aantal woningen aan de Kaldenkerkerweg, een gemeentelijke monumentale wand, is groot onderhoud van toepassing. Dit geldt ook voor een deel van de woningen aan het dr. Poelsplein, de Van Vogelsanckstraat en Papegaaistraat. Aan de andere zijde vanuit de Papegaaistraat hebben de woningen ook onderhoudswerkzaamheden nodig, dit in een ander mate. 

De woningen zijn gebouwd in de dertiger en veertiger jaren en hebben dan ook bijvoorbeeld een gevelreiniging, nieuwe kozijnen of nieuwe dakisolatie nodig. Dit alles zal bijdragen aan het woongenot van de bewoner, maar ook aan de levensduurverlenging van de woning. Bewoners worden in het hele traject betrokken. De werkzaamheden die aan het casco van de woning plaatsvinden, zullen geen consequenties hebben voor de huurprijs. De woningen zullen in plaats van het D of E energie label een A of B-label krijgen. Daarnaast kan de huurder kiezen voor aanvullende verbeteringen in de woning. Bijvoorbeeld het herstellen van stucwerk of nieuwe binnendeuren. De komende maanden worden de planning en werkzaamheden met de huurders besproken. 

Planning

De totale nieuwbouwplannen zijn naar verwachting eind 2014, begin 2015 gereed. Vervolgens moeten nog de procedures worden doorlopen. Mocht alles naar verwachting verlopen dan wordt de nieuwbouw in 2016 opgeleverd. 

In april van dit jaar is een tweetal modelwoningen voor de huurders, van de woningen die groot onderhoud krijgen, te bezichtigen. Alle casco veranderingen en aanvullende verbeteringen zijn hierbij zichtbaar. De werkzaamheden voor het groot onderhoud starten na de zomervakantie en worden naar verwachting begin 2015 afgerond.

Deel deze pagina