Woonwenz investeert in Venlo-Noord

Publicatiedatum: 31-10-2017

Het college van B&W heeft ingestemd met een grootschalig herstructureringsplan voor het gebied gelegen tussen de Bisschop Hoensbroeckstraat, Veldenseweg en de Hogeweg in Venlo-Noord, ook wel Sint Teuniswijk genoemd. 126 verouderde portiekflats en 12 winkelruimtes maken in dit plan plaats voor 68 grondgebonden sociale huurwoningen. Eind november wordt het plan in de gemeenteraad behandeld, waarna een definitief besluit genomen wordt.

Onderzoek
Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van de bijna 60 jaar oude portiekflats in de Sint Teuniswijk. De corporatie heeft onder andere gekeken naar de technische en bouwkundige aspecten, maar ook de energieprestaties, marktpositie en leefbaarheid zijn onderzocht. Ook zijn de meningen van de huidige bewoners en ondernemers opgehaald. Wij zijn net als de meeste bewoners van mening dat de flats op onder andere energiezuinigheid, gehorigheid en overlast onder de maat presteren en sloop de beste optie is.

Gemeenteraad
Of de flats daadwerkelijk gesloopt worden hangt af van het besluit van de gemeenteraad eind november. We willen namelijk de openbare ruimte rondom de huidige flats betrekken in het mogelijke nieuwbouwplan. Frank van Engelen, directeur-bestuurder: “We willen deze buurt een echte opwaardering geven door het gebied tussen de Veldenseweg en de Hogeweg opnieuw in te richten met een goede combinatie van stenen en groen. Hiervoor hebben we de afgelopen tijd intensief samengewerkt met de gemeente Venlo”. Omdat de grond rondom de te slopen flats van de gemeente is, moet het plan eerst besproken worden in de gemeenteraad. Als deze niet instemt met de plannen zullen we onze plannen heroverwegen. Nieuwbouw plegen op eigen grond, in dit geval slechts de “footprint” van de huidige flats, is niet haalbaar. In dat geval het renoveren van de flats worden heroverwogen. Dit heeft, vanwege de technische aspecten in combinatie met de toekomstige marktpositie, niet de voorkeur.

Sociaal Plan
De afgelopen maanden is er met de bewoners gesproken over zowel de optie sloop als de optie renoveren. Ook is er regelmatig contact met de bewonerswerkgroep. Als de gemeenteraad in november instemt en de flats daadwerkelijk gesloopt worden, zal er voor de huidige bewoners passende, vervangende woonruimte worden gezocht. Alle huurders worden thuis bezocht om hun verhuiswensen in kaart te brengen. Ook wordt er een Sociaal Plan gemaakt waarin onder andere een verhuiskostenvergoeding is geregeld.

Nieuwbouwplan Venlo-Noord
Als de sloop doorgang vindt moeten op de vrijgekomen locatie vanaf 2019 in twee fasen 68 woningen worden gebouwd. Daarvan zijn er 54 sociale huurwoningen (10 eengezinswoningen en 44 levensloop-bestendige woningen) en 14 koopwoningen. De gemeente zorgt voor de inrichting van het openbaar gebied.

In de komende jaren zijn we op diverse plekken actief in Venlo-Noord. Medio 2018 bouwen we 39 woningen aan de Adelborstenstraat, Snijdersstraat, Pelsmakersstraat en Rummerkampstraat. Daarnaast worden de locaties aan de Karbindersstraat (18 woningen) en de Van Postelstraat (3 woningen) nader onderzocht. Van Engelen: “We kiezen er in Venlo-Noord voor om verouderde, gestapelde bouw waar mogelijk en wenselijk te vervangen voor toekomstbestendige laagbouw. Deze grondgebonden woningen zijn nu populair, maar blijven dat ook in de toekomst, als de krimp zijn intrede doet. Dit vergt forse investeringen en creativiteit met bouwlocaties. Op een plek waar je een flat sloopt kun je natuurlijk veel minder grondgebonden woningen terugbouwen”.

- Herstructureringsplan Teuniswijk - Venlo-Noord -

 

Deel deze pagina