Woonwenz scoort hoge cijfers bij belanghouders

Publicatiedatum: 22-12-2011

In 2011 heeft Woonwenz een maatschappelijke visitatie ondergaan. Deze visitatie is een onderzoek naar het maatschappelijk presteren, dat iedere corporatie om de vier jaar laat uitvoeren door een onafhankelijk extern bureau.

Woonwenz is dit jaar gevisiteerd door het bedrijf Ecorys. Dit bureau heeft de prestaties van Woonwenz beschreven en deze afgezet tegen de eigen ambities, de opgaven in het werkgebied, de normen van belanghouders en de financiële mogelijkheden. Het rapport is inmiddels gereed en te downloaden op deze website.

Woonwenz heeft een goede score behaald op alle terreinen, zeker gezien de hoge ambities die geformuleerd zijn in het Ondernemingsplan en het Strategisch Akkoord met de gemeente Venlo. Op alle fronten scoort Woonwenz ruim voldoende tot goed. De hoogste scores worden behaald in het deel van het onderzoek waar om de mening van externe belanghouders is gevraagd. Ecorys heeft daarvoor diverse relaties van Woonwenz geïnterviewd. Bijna zonder uitzondering wordt Woonwenz geprezen om haar maatschappelijke inzet voor de verschillende doelgroepen en voor Venlo. Met een 8,1 scoort Woonwenz bij haar belanghouders dan ook bovengemiddeld. 

Het complete visitatierapport en de reactie van het bestuur en de Raad van Toezicht van Woonwenz is hier te downloaden.

Deel deze pagina