Woonwenz sloopt loods Antoniusstraat

Publicatiedatum: 14-07-2015

Na de vakantie start Woonwenz met de sloop van een oude fabrieksloods aan de Antoniusstraat in Venlo-Zuid. De vergunning hiervoor is aangevraagd. De loods ligt direct naast een half afgebrand pand dat in particuliere handen is.

Omdat er sprake is van een welstandsexces is de eigenaar van het afgebrande buurpand onlangs door de gemeente gesommeerd zijn pand te slopen of op te knappen. De eigenaar heeft besloten tot sloop over te gaan. Ondanks dat onderhandelingen tussen Woonwenz en deze eigenaar over de aankoop van zijn pand op niets zijn uitgelopen, heeft Woonwenz nu besloten ook haar naastgelegen loods te slopen.

Leefbaarheid
Woonwenz kocht de loods aan de Antoniusstraat al jaren geleden om de locatie op een later moment te herontwikkelen. Daarbij zijn op verschillende momenten ook gesprekken gevoerd met de eigenaar van het naastgelegen pand. Woonwenz heeft geprobeerd ook dit perceel te verwerven om de opstal vervolgens te slopen. Doelstelling van Woonwenz was niet alleen om er nieuwe woningen te bouwen, maar ook om een einde te maken aan een al jaren durende verslechterde leefbaarheid door het verpauperde buurpand. Zeker na twee branden was dit pand een doorn in het oog van de buurtbewoners. De prijs die de eigenaar vroeg lag echter fors hoger dan de daadwerkelijke waarde. Woonwenz vond het onverantwoord om bijna tweemaal de taxatiewaarde te betalen en daarbij ook nog de risico’s van de bodemsanering op zich te nemen. Omdat er geen noodzaak is om nieuwbouw te plegen op deze locatie, zijn verdere onderhandelingen over de aankoop dan ook gestaakt.

Voorlopig geen nieuwbouw
Woonwenz start na de vakantieperiode met de sloopvoorbereidingen. De daadwerkelijke sloop wordt naar verwachting vanaf eind september uitgevoerd. Omdat enkele buitenmuren momenteel dienst doen als erfafscheiding van omliggende percelen, worden deze vooralsnog gehandhaafd. In de toekomst wordt bekeken of er nieuwe woningen op de lege plek gebouwd gaan worden. Dit is op het moment niet aan de orde. Woonwenz blijft eigenaar van de grond, maar staat wel open voor ideeën van buurtbewoners voor een tijdelijke of semi-permanente invulling van het terrein.  
Woonwenz is niet op de hoogte van de plannen die de eigenaar van het naastgelegen pand heeft met de grond na sloop van zijn opstal.

Deel deze pagina