Woonwenz tekent samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Horst aan de Maas

Publicatiedatum: 14-03-2012

Burgemeester Van Rooij van de Gemeente Horst aan de Maas en directeurbestuurder Frank van Engelen van woningcorporatie Woonwenz hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode 2012-2020. De gemeenteraad van Horst aan de Maas is tijdens de raadsvergadering van 13 maart akkoord gegaan met het voorstel.

Impuls regionale woningmarkt
Voor beide partijen is de overeenkomst een basis om samen te werken op het vlak van volkshuisvesting in de gemeente Horst aan de Maas en haar regio.
“De woningmarkt is een regionale markt, waarin samenwerking tussen de betrokken gemeenten en woningcorporaties noodzakelijk is”, aldus Frank van Engelen. “Met de vraag van de gemeente Horst aan de Maas om in deze gemeente sociale huurwoningen te realiseren, zien wij de mogelijkheid om de regionale woningmarkt te ondersteunen. We willen niet bouwen voor leegstand maar willen investeren in wijken, dorpen en kernen, want leefbaarheid en een goede woonomgeving draagt bij aan een goede regio.”

Plannen
De gemeente en Woonwenz hebben het voornemen om de komende 10 jaar kleine aantallen sociale huurwoningen per jaar te realiseren in de gemeente Horst aan de Maas. Woonwenz onderzoekt momenteel enkele locaties in Meerlo en Melderslo met de bedoeling daar woningbouw te realiseren. Het werkelijk investeren in de gemeente Horst aan de Maas is afhankelijk van de markt en de behoefte van de kernen. Uiteindelijk wordt er ook gekeken of er investeringen nodig zijn in maatschappelijk vastgoed en of andere bijzondere projecten ter bevordering van de leefbaarheid.
 

Meerlo en Melderso
Woonwenz beoogt in april van dit jaar in samenwerking met de beide dorpsplatforms een bijeenkomst te houden om de belangstelling van de dorpskernen Meerlo en Melderso te peilen. Tevens worden er dan schetsontwerpen van de plannen gepresenteerd. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek en de belangstelling voor de plannen, wordt de haalbaarheid van de plannen vastgesteld.

Deel deze pagina