Woonwenz voelt zich betrokken bij de gezondheid van haar medewerkers.

Publicatiedatum: 22-09-2016

Woonwenz heeft in 2016 een duurzaamheids-programma uitgevoerd. Doel hiervan was om de huidige gezondheidsstatus van medewerkers in beeld te brengen door middel van een preventief medisch onderzoek, gecombineerd met een werkvermogenscan. Tevens zijn er enkele werkgerelateerde risico’s onderzocht, waaronder beeldschermwerk die als onderwerp zijn ingebouwd in de onderzoeken. Aan het onderzoek heeft 75 % van de medewerkers deelgenomen.

Logo Sociaal Fonds van de Europese Unie
Het programma was deels een herhaling van eerdere gezondheidsprogramma’s in 2010 en 2013. Echter door de beschikbaarheid van het TNO-instrumentarium is ook besloten om de duurzame inzetbaarheidsindex en de psychosociale arbeidsbelasting mee te nemen in het onderzoek. Het traject van 2016 kan daarom worden gezien als een uitgebreidere risicoanalyse en aanscherpen van de aandachtspunten. Het advies dat hieruit is gegeven kent 4 dimensies, waarvan 1, 2 en 3 reeds direct geïmplementeerd zijn:

  1. De medewerkers zijn per direct bewuster gemaakt ten aanzien van hun huidige gezondheidsstatus, verantwoordelijkheden en mogelijkheden.
  2. De afdeling HRM is geadviseerd op welke domeinen beleidsaanpassingen het meeste effect op de inzetbaarheid vertonen.
  3. Er zijn medewerkers at-risk concreet geholpen middels individuele begeleiding
  4. Er zijn diverse gegevens verzameld, die monitoring in de toekomst mogelijk maken over het effect van de ingezette acties.

Het onderzoek is uitgevoerd door Werk-Vitaal, partner van het VieCuri Medisch Centrum.

Deel deze pagina