Woonwenz werkt aan plan Venlo-Noord fase 2

Publicatiedatum: 29-07-2011

Nu bekend is dat de 182 sociale huurwoningen aan de Bakkersstraat e.o. in Venlo-Noord gesloopt worden, is Woonwenz gestart met een plan voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Woonwenz voert momenteel gesprekken met de gemeente over de herinrichting van de openbare ruimte.

In april dit jaar heeft Woonwenz de bewoners van het gebied Bakkersstraat en omgeving geïnformeerd over de toekomst van de huidige 182 sociale huurwoningen in dit gebied. Na een technisch onderzoek en een woonwensenonderzoek onder diverse bewoners, bleek dat het renoveren van de woningen technisch niet haalbaar is en ook niet de voorkeur heeft van de bewoners.

Sloopvergunning

De huidige woningen voldoen echter niet meer aan de eisen van deze tijd en Woonwenz heeft altijd aangegeven te willen zorgen voor goede sociale huurwoningen voor de bewoners van het projectgebied. Daarom is de corporatie aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een plan voor de bouw van nieuwe woningen in het projectgebied.Woonwenz werkt aan plan Venlo-Noord fase 2 Dat betekent dat de oude woningen gesloopt worden en dat op de vrijgekomen plek de nieuwbouwwoningen grotendeels worden gebouwd.

Wanneer Woonwenz precies gaat slopen is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de sloopwerkzaamheden in fases zullen plaatsvinden. De sloop start op het moment dat een eerste woonblok leeg is en de bewoners van dat blok elders woonruimte hebben gevonden. Uiteraard informeert Woonwenz de bewoners over het exacte sloopmoment, zodra dat bekend is. Om geen tijd te verliezen door trage procedures, heeft Woonwenz de sloopvergunning reeds bij de gemeente aangevraagd. 

De komende tijd voert de woningstichting nog diverse huiskamergesprekken. Alle bewoners worden door medewerkers van Woonwenz bezocht om de woonwensen in kaart te brengen. Ook dit gebeurt in fases.

Nieuw plan

Woonwenz heeft in de periode vanaf april gewerkt aan een eerste opzet van hoe de nieuwbouwwoningen kunnen komen te liggen. In de nieuwe visie van de woningstichting is uitgegaan van hofjes, deels parkeren op eigen terrein en meer ruimte en groen dan nu het geval is.

Op dit moment voert Woonwenz gesprekken met de gemeente Venlo over de investeringen van de gemeente in de openbare ruimte. Woonwenz gaat mooie, nieuwe sociale huurwoningen bouwen, vergelijkbaar met de kwaliteit van de woningen in het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat. De woningstichting wil dat het groen en de wegen net zo hoogwaardig van kwaliteit zijn. De gemeente ziet ook het belang in van een mooi openbaar gebied en heeft aangegeven medio oktober een ‘Masterplan’ gereed te willen hebben voor het projectgebied. Woonwenz verwacht dan ook duidelijkheid te krijgen over de investeringen van de gemeente in de openbare ruimte, zodat zij verder kan met de planontwikkeling. 

PlanningWoonwenz werkt aan plan Venlo-Noord fase 2

Direct na het gereedkomen van het Masterplan wil Woonwenz zo snel mogelijk opdracht geven aan architectenbureaus om de woningen te laten ontwerpen. 

Duidelijk is dat de woningen allemaal grondgebonden zijn. Wel is er sprake van variatie in type en uitvoering. Sommige woningen zullen bijvoorbeeld meer geschikt zijn voor ouderen en andere hebben weer voldoende ruimte voor een groot gezin. Eind 2011/ begin 2012 wil Woonwenz de bewoners van het projectgebied nader informeren over de plannen.

Eerder heeft Woonwenz aangegeven dat zij verwacht dat de eerste woningen er in 2014 staan. Deze planning is nog altijd actueel. 

Deel deze pagina