Woonwenz zet verkoop woningen voor dit jaar stop

Publicatiedatum: 04-02-2016

Om tegemoet te komen aan de tijdelijke extra vraag naar betaalbare huurwoningen, hebben we besloten om ons verkoopprogramma tot 1 januari 2017 stop te zetten. In totaal komen er hierdoor dit jaar zo’n 75 sociale huurwoningen extra beschikbaar. Met het stopzetten van de verkoop lopen we circa 3 miljoen euro aan opbrengsten mis.

Net als veel andere corporaties verkopen we jaarlijks een klein deel van onze woningvoorraad. Enerzijds om variatie in de woonwijken tot stand te brengen en het eigen woningbezit te stimuleren en anderzijds om met de verkoopopbrengst onrendabele investeringen te kunnen doen.

Tijdelijke extra vraag
We constateren echter dat er momenteel extra vraag is naar betaalbare huurwoningen, met name eengezinswoningen. Dit komt mede door de groei van het aantal woonurgenten die recht hebben op een sociale huurwoning. Dat zijn onder andere cliënten die vanuit instellingen instromen, statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning), huurders uit sloopcomplexen die voorrang hebben of gescheiden ouders die met spoed een woning nodig hebben. We willen de wachtlijsten voor zowel reguliere woningzoekenden als voor woonurgenten niet op laten lopen. Daarom brengen we op korte termijn vrijwel al ons huidige te koop staande huizen en de woningen die dit jaar nog vrijkomen, opnieuw in de verhuur. Alle woningen worden geadverteerd op www.thuisinlimburg.nl, de woningaanbod-website van diverse aangesloten Limburgse corporaties.

Krimpregio
In totaal beheren we zo’n 8.500 woningen in een markt die vanaf 2030 zal krimpen. We blijven flink investeren in nieuwbouw, maar letten er wel goed op niet voor leegstand op termijn te bouwen. Bij renovatie- en nieuwbouwplannen houden we naast de krimp ook rekening met veranderende woningbehoeftes. Portiekflats, waar we er vrij veel van hebben, raken steeds meer uit de gratie, terwijl de vraag naar grondgebonden woningen toeneemt. Deze laatste zijn duurder om te realiseren en er kunnen er minder van gebouwd worden op een locatie. Per saldo komen er dus minder sociale huurwoningen terug dan dat er gesloopt worden. Met het oog op de demografie is die verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit noodzakelijk, maar we kijken niet alleen naar de lange termijn. We zien het ook als onze verantwoordelijkheid om te voorzien in de tijdelijke extra vraag.  

Kwaliteit voorop
Vooralsnog kiezen we er niet voor om de extra vraag op te lossen door de bouw van tijdelijke huurwoningen, omdat deze vaak minder in trek zijn, het verloop hoog is en de kwaliteit niet altijd voldoet aan onze standaard. Liever bouwen we, met mate, toekomstbestendige woningen en zoeken we naar oplossingen binnen de eigen vastgoedportefeuille. Bijvoorbeeld door het verlengen van de levensduur van complexen, maar dus ook door de verkoop te stoppen. Deze mogelijkheid heeft lang niet iedere corporatie. Het verkopen van woningen is immers noodzakelijk om investeringen te kunnen doen én om de heffingen vanuit Den Haag op te kunnen vangen. Dankzij onze sterke financiële positie kunnen we ons dit tijdelijk permitteren.

Nieuwbouw
Naast het voorlopig stoppen van de verkoop zal ook ons nieuwbouwprogramma voor een belangrijk deel voorzien in de tijdelijke extra vraag. Diverse nieuwbouwprojecten die momenteel, of zelfs al enkele jaren, in ontwikkeling en voorbereiding zijn, worden in 2016 en 2017 opgeleverd. In totaal gaat het om ongeveer 170 sociale huurwoningen. De komende tijd bekijken we ook of nog andere maatregelen nodig zijn om de extra vraag op te vangen. Eind dit jaar bekijken we in welke mate een deel van de woningen dat vanaf volgend jaar vrijkomt weer verkocht kan worden. Onder andere de marktsituatie en onze eigen financiële mogelijkheden zijn daarbij van invloed.

Het spreekt overigens voor zich dat potentiële kopers waarmee we momenteel in gesprek of onderhandeling zijn natuurlijk nog de tijd krijgen een definitief besluit te nemen.

Deel deze pagina