Woonwenz zoekt nieuwe bestemming voor locatie 'Wal'

Publicatiedatum: 01-04-2011

Onlangs heeft Woonwenz besloten niet verder te gaan met de nieuwbouwplannen voor het project aan de Wal in Arcen. Er is geen bouwvergunning voor het plan verleend.

Stedenbouwkundige bezwaren
Het plan ‘De Wal’ is enkele jaren geleden door de toenmalige Woningstichting Arcen en Velden ontwikkeld en voorziet in 30 appartementen, koop en huur, met een commerciële ruimte in de plint. Het plan stuitte echter op stedenbouwkundige bezwaren van de gemeente Venlo, die na de fusie met de gemeente Arcen-Velden onder meer verantwoordelijk werd voor het verlenen van de bouwvergunning. Het nieuwbouwplan past volgens de gemeente qua volume en schaal niet binnen het dorpse karakter van Arcen. Verschillende omwonenden van de bouwlocatie maakten zich eveneens zorgen om de stedenbouwkundige kwaliteit van het plan en dienden enkele zienswijzen in. Eind 2010 gaf Woningstichting Arcen en Velden daarom, op verzoek van de gemeente Venlo, het gerenommeerde bureau BRO opdracht om een cultuurhistorisch onderzoek te verrichten.
Het onderzoek van BRO liep nog toen per 1 januari 2011 Woningstichting Arcen en Velden met Woningstichting Venlo-Blerick fuseerde. Het plan aan de Wal is daarmee bij de fusiecorporatie Woonwenz komen te liggen. In het kader van nieuwe bestuurlijke afspraken tussen gemeente en corporatie, heeft Woonwenz eerder dit jaar de plannen voor het project en de bezwaren daarop besproken met de gemeente Venlo. Inmiddels was ook het extern onderzoek van BRO afgerond.
De conclusies van BRO over het plan zijn negatief en onderschrijven de bezwaren van gemeente en omwonenden. Onder andere de hoogte van het complex, drie bouwlagen plus kap, is volgens het onderzoeksbureau niet verantwoord voor deze locatie.

Nieuwe bestemming
Woonwenz neemt de bezwaren en de resultaten van het onderzoek zeer serieus. Omdat de bouwvergunning niet verleend is en er naar aanleiding van de bezwaren op dit moment ook geen zicht is op een vergunning, heeft Woonwenz besloten de plannen stop te zetten en op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming.
Woonwenz wil binnenkort starten met een onderzoek naar de woningmarkt in Arcen, aangezien de tijden inmiddels veranderd zijn en zorgvuldig bekeken moet worden waar nu en in de toekomst vraag naar is in Arcen. Woonwenz streeft ernaar om een nieuw plan te ontwikkelen dat past binnen het dorpse karakter van Arcen, zowel stedenbouwkundig als op het gebied van de woningmarkt. Het is op dit moment nog niet te voorspellen, wanneer er een nieuw plan voor de locatie gepresenteerd kan worden.
Woonwenz heeft inmiddels de mensen die op de interesselijst voor het project stonden, op de hoogte gesteld van het stopzetten van de planontwikkeling.

Deel deze pagina