Zonnebloemen fleuren Venlo-Noord op

Publicatiedatum: 17-06-2013

Kinderen van de basisschool Kleurrijk hebben afgelopen vrijdag 14 juni samen met de jongerenwerkers uit Venlo-Noord, zonnebloempitten ingezaaid aan de Zoutmetersstraat. Met dit initiatief van Woonwenz, de gemeente en de klankbordgroep Venlo-Noord, wordt de wijk die momenteel in aanbouw is, tijdelijk opgefleurd.

Landschapsbureau Burobol heeft de opdracht van de gemeente om de openbare ruimte in Venlo-Noord in te richten. Dit doet het bedrijf in samenspraak met de klankbordgroep uit de wijk. Na overleg ontstond het idee om als tijdelijke invulling voor een stuk braakliggend terrein, zonnebloemen in te zaaien. Afgelopen vrijdag werd het terrein, waar ten behoeve van de herstructurering diverse woningen van Woonwenz gesloopt zijn, ingezaaid. De bedoeling is dat kinderen van de basisschool de zonnebloemen later plukken en uitdelen aan bewoners in de wijk.

Mede middels de zonnebloemactie willen Woonwenz en de gemeente de herstructurering een positieve impuls geven, bewoners uit de wijk bij de herstructurering betrekken en de leefbaarheid in de wijk op pijl houden. 

Woonwenz en gemeente Venlo werken al enige tijd samen aan de herstructurering van het noordelijk gedeelte van de wijk Venlo-Noord. Woonwenz sloopt hier vele verouderde sociale huurwoningen en bouwt er nieuwe sociale huurwoningen voor terug. De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte. Na de bouwvakvakantie wordt er gestart met de bouw van de eerste nieuwbouwwoningen en zal er meer bekend zijn over de invulling van de openbare ruimte.

Deel deze pagina