Vacatures Contact
Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws

Bijzonder samenwerkingsproject Ruysdonck van start

Leestijd: 6 min

Senioren langer zelfstandig thuis met hulp van jongeren en slimmere organisatie zorg

Samen met De Zorggroep en enkele andere partners zijn we een pilot gestart in seniorencomplex Ruysdonck in Blerick. Doel van de pilot is dat de bewoners zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we de  zorg en ondersteuning, die de bewoners thuis krijgen, slimmer organiseren. Ook komen er enkele jongeren in het gebouw wonen die tegen een gereduceerde huurprijs de senioren helpen met kleine klusjes en het organiseren van activiteiten. Afgelopen donderdag vond de startbijeenkomst plaats in ontmoetingsruimte ‘De Hoeskamer’.

Achtergrond

Ons seniorencomplex Ruysdonck telt 123 huurappartementen. Hoewel de bewoners nog allemaal zelfstandig wonen, is de gemiddelde leeftijd erg hoog. Vrijwel alle bewoners ontvangen zorg of een andere vorm van hulp aan huis. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de ondersteuning van een actieve groep vrijwilligers, deels woonachtig in de Ruysdonck. Deze vrijwilligers steken veel tijd in het organiseren van activiteiten. Ook verzorgen zij iedere donderdag een uitgebreide warme maaltijd. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de bewoners en spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen van eenzaamheid. De continuïteit van deze activiteiten komt echter in gevaar, omdat de groep vrijwilligers steeds kleiner wordt en het moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden. Tegelijkertijd wordt de gemiddelde leeftijd in de Ruysdonk steeds hoger en komen er steeds meer zorgverleners over de vloer.  

Vitale gemeenschap

Daarom hebben Woonwenz en De Zorggroep het initiatief genomen om samen met bewoners en vrijwilligers tot een vitale gemeenschap in de Ruysdonck te komen. Een gemeenschap waar mensen zelfredzaam zijn, aandacht hebben voor elkaar en elkaar helpen. Op die manier kunnen de bewoners tot op hoge leeftijd veilig en zelfstandig thuis wonen, met vraaggestuurde hulp als dat nodig en wenselijk is. We werken in het project ook nauw samen met TZorg en Incluzio. De samenwerkingspartners hebben voor een tweesporenbeleid gekozen om te komen tot de gewenste vitale gemeenschap.

Jong en oud

Woonwenz heeft het initiatief genomen om vijf jongeren vanaf 18 jaar te zoeken, die het leuk vinden om de vrijwilligers te ondersteunen en de oudere bewoners te helpen met kleine klusjes en advies. Denk bijvoorbeeld aan hulp met de computer, ondersteuning met de boodschappen of het ophangen van een schilderij. Maar ook aan een gezellig praatje of het organiseren van activiteiten waarbij de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In ruil voor een paar uurtjes hulp per week mag de jongere met flinke korting enkele jaren een appartement in de Ruysdonck huren. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Jongeren krijgen de mogelijkheid zonder wachttijd een goedkope woning te huren en ouderen krijgen net dat beetje extra hulp en ondersteuning. De jongeren worden de komende tijd via een selectieprocedure geworven. Ook de bewoners en vrijwilligers hebben hierin een stem. Zo wordt gekeken of er een goede match is met de huidige bewoners.

Zorg in de Ruysdonck

Naast het initiatief met de jongeren worden ook de professionele zorg, welzijn en ondersteuning slimmer georganiseerd. Gecoördineerd door een vast team dat dagelijks aanwezig is in de Ruysdonck. Bewoners kunnen hier terecht met hun (ondersteunings)vragen. Door goed te kijken naar de behoeften van een bewoner en daar de zorg en ondersteuning op aan te passen, ontstaat ruimte voor maatwerk. De Zorggroep, Woonwenz, Tzorg en Incluzio gaan hierin actief samenwerken. Door het vraaggestuurd werken wordt beter tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoner.

Startbijeenkomst

De komende maanden gaan we samen aan de slag met het uitrollen van het project. Na de zomer zullen de eerste concrete resultaten van deze samenwerking merkbaar zijn. Afgelopen donderdag werden de bewoners en samenwerkende zorg- en welzijnspartners voorgelicht tijdens een startbijeenkomst. Een mooie gelegenheid om ook de vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten. Extra aandacht was er voor vrijwilligster Marian Punt, drijvende kracht achter de vele activiteiten in de Hoeskamer. Zij ontving uit handen van locoburgemeester Frans Schatorjé een waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo voor haar jarenlange inzet voor de bewoners van de Ruysdonck.

Ben jij tussen de 18 en 23 jaar en heb je eventueel interesse om met korting in de Ruysdonck te wonen én je oudere medebewoners een handje te helpen?
Stuur dan een e-mail naar teamleefbaarheidwoonwenznl en vermeld in de e-mail waarom jij de geschikte kandidaat bent. Hieronder lees je meer of download hier de vacaturetekst.  

__________________________________________________________________________________

 

Meer informatie over project 'Jong en Oud' 

Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen. Toch hebben zij soms hulp nodig of behoefte aan een praatje. Veel van de bewoners krijgen zorg aan huis of hulp in de huishouding, maar dat lost natuurlijk niet alles op. Tegelijkertijd zien we dat jongeren moeilijk een woning kunnen vinden óf alleen tegen hoge kosten kunnen huren. Zo blijft er niets over om te sparen of om leuke dingen van te doen. Woonwenz besloot daarom om beide groepen te helpen door ze bij elkaar te brengen. Eerder heeft Woonwenz al goede ervaringen opgedaan met de combinatie jong en oud in herstructureringscomplex Julianaflat.  

Wat wordt er van de jongeren verwacht?

De jongere bepaalt samen met de vrijwilligersgroep van de Ruysdonck hoe hij/zij het beste kan ondersteunen op sociaal en/of praktisch gebied. Denk daarbij aan het verzorgen van de gezamenlijke maaltijden, het organiseren van activiteiten voor de ouderen in de Hoeskamer, het doen van een boodschap, kleine klusjes, zoals het ophangen van een schilderijtje, hulp met de computer of telefoon. We verwachten dat de jongere gemiddeld 5 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk binnen de Ruysdonck en zich aanpast aan de doelgroep van het complex en het dus rustig en netjes houdt.

Wat bieden we de jongere?

  • Een zelfstandige woonruimte mét flinke korting. De kale huurprijs is € 400.  
  • De jongere kan voor deze woning huurtoeslag aanvragen. Op het moment van aanvragen moet de jongere wel jonger dan 23 jaar zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. Hoeveel hij/zij krijgt hangt af van het eigen inkomen. De huurtoeslag is maximaal € 192,- (norm 2022).
  • Een contract voor maximaal 5 jaar. De jongere behoudt in de tussentijd zijn of haar inschrijfduur op www.thuisinlimburg.nl. Zo maakt hij/zij na de tijd in de Ruysdonck meer kans op een andere huurwoning.

Lees hier de volledige vacaturetekst!