Extra kansen voor starters op koopmarkt

Publicatiedatum: 25-01-2022

Onze koopwoningen zijn vanaf nu alleen nog beschikbaar voor thuiswonende starters en huurders van sociale huurwoningen. Met ons nieuwe verkoopbeleid willen we het voor deze groep gemakkelijker maken een woning te kopen.

 

Niet meer hoeven (over)bieden, geen concurrentie van beleggers en een zelfbewoningsplicht. Met ons nieuwe verkoopbeleid kiezen we niet voor de beste prijs, maar voor de "beste kandidaat". Melden zich meer geschikte kandidaten, dan wordt er geloot. 

Koopwoningen

Als woningcorporatie houden we ons vooral bezig met het bouwen, beheren en verhuren van (sociale) huurwoningen. Ieder jaar komen er nieuwe sociale huurwoningen bij. Toch verkopen we ook af en toe woningen uit onze bestaande voorraad. Meestal zo’n 15 per jaar, 2% van het totaal aantal woningen dat bij ons jaarlijks van bewoner wisselt. Dat zijn over het algemeen woningen in straten of complexen waar we weinig bezit hebben of waar ons bezit sterk versnipperd is. Als de huurder van zo’n woning verhuist, verkopen we de woning. Met die inkomsten kunnen we investeren in onze andere woningen en leningen aantrekken voor nieuwbouwprojecten.

Concurrentie

Met het nieuwe verkoopbeleid willen we mensen helpen die een woning in het lagere segment kunnen kopen, maar steeds achter het net vissen. De woningen die binnen hun bereik liggen gaan vaak ver boven de vraagprijs weg of worden door beleggers opgekocht. Hierdoor blijven veel starters noodgedwongen thuis wonen. Ook huurders van sociale huurwoningen komen er moeilijk tussen. Zij blijven in hun sociale huurwoning zitten, terwijl ze liever zouden doorstromen naar een koopwoning. “Het mes snijdt dus aan twee kanten”, aldus Ingrid Keder, manager Wonen bij Woonwenz. "We helpen woningzoekenden die wat minder te besteden hebben, maar die graag willen en ook kunnen kopen. Tegelijkertijd stimuleren we doorstroming en zorgen we dat onze sociale voorraad beschikbaar blijft voor de mensen die dat niet kunnen. Als corporatie hoeven we niet het onderste uit de kan. Wel hopen we op deze wijze een beetje beweging in de woningmarkt te krijgen. En wie weet volgen anderen ons voorbeeld.”

Voorwaarden

Voor de verkoop van onze woningen werken we samen met Uiting Makelaars. Ons beschikbaar aanbod  wordt door hen verkocht en komt onder andere op Funda te staan. Iedere woning krijgt een vaste koopprijs, nagenoeg gelijk aan de taxatiewaarde. Wel gelden er strenge voorwaarden. Enkel thuiswonende starters op de woningmarkt én kandidaten die een sociale huurwoning vrijmaken, mogen zich inschrijven. Ook mag het inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Ten minste 75% van de koopprijs moet via een hypotheek gefinancierd worden. Ook moet de kandidaat in principe 4 jaar lang in de woning blijven wonen én mag hij of zij de woning niet verhuren. Makelaar Dick Uiting “We hebben inmiddels de eerste woning van Woonwenz op deze wijze verkocht. Het bleek een succes. Meerdere geschikte kandidaten meldden zich. In plaats van een bod uit te brengen, werd er na de inschrijftermijn geloot. Heel anders dan nu gebruikelijk is, maar minstens zo spannend voor de kandidaten.”

Daar kan Rachel Jacobs over meepraten. Zij kocht de eerste woning die volgens het nieuwe beleid verkocht werd en mag zich binnenkort eigenaar van haar huis aan de Goethelaan in Blerick noemen. Rachel: “Ik woon nu nog thuis, maar was al ongeveer een jaar op zoek. Het aanbod is klein en ik was al verschillende keren overboden. Toen ik deze woning voorbij zag komen, wist ik in eerste instantie niet dat het hier anders werkte. Mijn ouders waren er direct van overtuigd dat dit de beste kans was voor me. Zelf was ik sceptischer. Ik wilde niet meteen te enthousiast worden. Groot was de opluchting toen Dick belde dat ik de loting gewonnen had. Mijn handen jeuken om aan de slag te gaan in mijn nieuwe huis.”  

Binnenkort worden er nog enkele van onze woningen volgens ons nieuwe verkoopbeleid verkocht. Ben jij thuiswonende starter of huur je nu een sociale huurwoning en heb je interesse om te kopen? Houd de website van Uiting Makelaars dan goed in de gaten of kijk op Funda

 

 

Deel deze pagina