Vacatures Contact

Prestatieafspraken

Ieder jaar maken we samen met de gemeentes waarin we werkzaam zijn, onze collegacorporaties en huurdersorganisatie(s) prestatieafspraken. Hierin leggen we onze gezamenlijke afspraken vast over het woningbeleid van het komende jaar.

Bijvoorbeeld hoeveel woningen we gaan bouwen, renoveren en slopen. Hoe we omgaan met de leefbaarheid in de wijken en hoe we met elkaar samen gaan werken. Voor het jaar 2023 hebben we prestatieafspraken gemaakt in de gemeentes Venlo, Beesel en Horst aan de Maas. 

Prestatieafspraken Gemeente Venlo 

Download hier de meerjarige Prestatieafspraken 2023-2026 in de gemeente Venlo.
Opgesteld en ondertekend door: Gemeente Venlo, Huurdersbelengenvereniging Venlo-Blerick e.o., Antares, Wonen Limburg en Woonwenz.

Prestatieafspraken Gemeente Horst aan de Maas

De lopende prestatieafspraken voor het jaar 2022 blijven van kracht in 2023 totdat nieuwe prestatatieafspraken worden gemaakt. De streefdatum voor deze nieuwe afspraken is april 2023. Dit is vastgelegegd in een addendum

Download hier de Prestatieafspraken 2022 in de gemeente Horst aan de Maas. 
Opgesteld en ondertekend door: Gemeente Horst aan de Maas, Huurdersvereniging Noord-Limburg, Wonen Limburg en Woonwenz. 
 

Prestatieafspraken Gemeente Beesel

Download hier de Prestatieafspraken 2023 in de gemeente Beesel.
Opgesteld en ondertekend door: Gemeente Beesel, Huurdersbelangenvereniging Bres, Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o., Nester en Woonwenz. (In verband met de leesbaarheid is de niet getekende versie gepubliceerd.)