Privacy

Voor Woonwenz is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. We spannen ons in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In onze Privacyverklaring (d.d. 1 mei 2018) kunt u lezen op welke wijze Woonwenz uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Uw rechten

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht van bezwaar

Deel deze pagina