Verantwoording en toezicht

Wij onderschrijven het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur. Hieronder valt het integer en transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. De 'corporate governance structuur' van Woonwenz is gebaseerd op de Governancecode Woningcorporaties. Hieronder treft u diverse documenten aan, waarin de hoofdlijnen van de corporate governance structuur zijn vastgelegd.

Wij verwijzen tevens naar ons jaarverslag voor meer informatie over de governance-structuur en de omgang met belanghebbenden.

Mocht u van mening zijn onvoldoende in de gelegenheid te zijn gesteld om in gesprek met ons te treden over dit onderwerp, dan kunt u ons dit laten weten via onze klantenservice; infowoonwenznl of 077-389 31 31.

Deel deze pagina