Visitatie

In 2011, 2015, 2019 en 2023 heeft Woonwenz een maatschappelijke visitatie ondergaan. Deze visitatie is een onderzoek naar het maatschappelijk presteren dat iedere corporatie om de vier jaar laat uitvoeren door een onafhankelijk extern bureau. Dit bureau beschrijft de prestaties van de corporatie en zet deze af tegen de eigen ambities, de opgaven in het werkgebied, de normen van belanghouders en de financiële mogelijkheden. 

Visitatierapport 2023