Vacatures Contact

Organisatie

Woonwenz heeft circa 90 medewerkers. 
De aansturing vindt plaats door de directeur-bestuurder, die direct wordt bijgestaan door het managementteam.
Regelmatig voert de directeur-bestuurder overleg met de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonwenz houdt toezicht op het bestuur en bestaat uit 4 leden.

de heer Stefan Hectors (voorzitter)
mevrouw Doenja Urlings
mevrouw Leny Braks-Langenkamp
de heer Roland van Vliet

Onder verantwoording en toezicht kunt u de werkwijze en bevoegdheden lezen en lees in het jaarverslag het verslag van de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen van Woonwenz zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Hun bezoldiging is conform de voor alle leden van de VTW bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. Per jaar wordt de bezoldiging gespecificeerd in het jaarverslag van Woonwenz.

Directeur-bestuurder

Frank van Engelen

Managementteam

Jan Görtz (directeur Bouw en Beheer)
Rens van Tilburg (manager Beleid)
Ingrid Keder-Van de Rijdt (manager Wonen)
Josien Keunen (manager Bedrijfsvoering)
Joep van den Bercken (bestuurssecretaris/accountmanager)
Ad de Hart (controller)

Raad van Commissarissen