De Sprunk

Woningbouw de Sprunk Belfeld

Wij zijn van plan 13 levensloopbestendige huurwoningen te bouwen op het terrein van de voormalige schoollocatie ‘De Sprunk’ in Belfeld. De woningen worden gasloos en energieneutraal.

Doelgroep
De 13 woningen zijn bedoeld voor diverse kleine huishoudens vanaf 18 jaar. Alleenstaanden, stellen of bijvoorbeeld een klein gezin. De hoofdslaapkamer en badkamer liggen bij deze woningen op de begane grond. Dit maakt ze ook geschikt voor senioren. Onderzoek laat zien dat er in Belfeld behoefte is aan betaalbare seniorenwoningen. Daarnaast is er vraag naar woningen voor starters die graag in het dorp blijven wonen. De huurprijzen vallen naar verwachting geheel of gedeeltelijk in het sociale huursegment.

Locatie
De nieuwe woningen komen op het terrein van ‘De Sprunk’ aan de Broekstraat, Prins Frederikstraat en Gelrestraat.

Inrichting terrein
Het bouwplan bestaat uit rijwoningen en aan de zijde van de Broekstaat tweekappers. De kavels variëren van 157 tot 270 m². Er worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en er is ook ruimte voor groen en speelvoorzieningen aan de zijde van de Prins Frederikstraat.

Planning
Wij hebben komende tijd overleg met de gemeente, omwonenden en andere betrokkenen. Eind dit jaar wordt het college van B&W gevraagd in te stemmen met het ruimtelijk initiatief. Daarna volgt de aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning. Als het college van B&W besluit de vergunning te verlenen, dan gaan we verder met de planvoorbereiding. De bedoeling is om begin 2022 te starten met de bouw. Oplevering van het project is naar verwachting eind 2022.

Meer woningbouw in Belfeld
De bebouwing van de locatie De Sprunk is niet het enige project dat binnenkort start in Belfeld. Wij starten ook met de bouw van levensloopbestendige huurwoningen aan de Prinses Christinastraat.

Deel deze pagina