Gebiedsontwikkeling Blerick

In het Strategisch Akkoord (STRAK II) tussen de Venlose woningcorporaties en de gemeente Venlo is afgesproken dat er de komende jaren fors geïnvesteerd zal worden in het stadsdeel Blerick. Woonwenz wil in samenwerking met partners, zoals collega-corporatie Antares en de gemeente Venlo, aan de slag met gebiedsontwikkeling in Blerick en komen tot een Stadsdeelontwikkelingsplan. In verschillende buurten in Blerick moet op fysiek én sociaal vlak geïnvesteerd worden, rekening houdend met diverse facetten zoals de huidige en toekomstige woningmarkt, de leefbaarheid, de woon- en voorzieningenbehoeftes en de noodzaak om te komen tot meer participatie van en samenhang tussen bewoners. Woonwenz heeft de laatste decennia veel ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling. Vanaf de jaren negentig hebben we flink ingegrepen in de wijk Venlo-Noord. Later volgde ook Venlo-Zuid en de afgelopen jaren zijn we ook aan de slag gegaan in Venlo-Oost en Venlo-Centrum (Kloosterkwartier en Q4). Woonwenz kijkt bij gebiedsontwikkeling naar een complete buurt of wijk en zorgt door een combinatie van fysieke projecten ("stenen") en sociale ingrepen ("mensen") voor de totale upgrading van een gebied. Dit leidt tot een prettige, leefbare woonbuurt, tevreden huurders én een sterke positie van het vastgoed van Woonwenz. Uiteraard blijft het realiseren van betaalbare, sociale huurwoningen voor de primaire doelgroep onze belangrijkste taak, ook in gebiedsontwikkelingstrajecten.

Hoewel wij in het stadsdeel Venlo én in de andere kernen waar we actief zijn blijven investeren en er nog diverse projecten opgestart zullen worden, is Blerick de komende jaren speerpuntwijk. Op dit moment loopt de tweede fase van het Centrumplan Blerick. Ook zijn we gestart met de bouw van de projecten Dautzenbergstraat en Stadhoudersstraat. In het Vastenavondkamp zijn we zowel op fysiek als op sociaal gebied bezig met diverse projecten. Zo renoveerden we er de flats aan de Meidoornstraat en liep er een Achter de Voordeur-project. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden