Vacatures Contact
Projecten

Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas en Woonwenz hebben middels de ‘intentieovereenkomst Strategische Samenwerking 2012-2020’ en de hieruit voortvloeiende prestatieafspraken 2013-2015 tussen Wonen Limburg, Woonwenz en de gemeente afspraken gemaakt ten aanzien van de mogelijke realisatie van sociale huurwoningen in deze gemeente. Voor deze partijen is de overeenkomst een basis om samen te werken op het vlak van volkshuisvesting in de gemeente Horst aan de Maas. Dit hangt wel af van de daadwerkelijke belangstelling uit de gemeente en haar dorpskernen. Woonwenz wil met het bouwen van huurwoningen de regionale woningmarkt stimuleren en niet bouwen voor leegstand.

Nieuwbouwplan 'Achter de Pastorie' Melderslo 
Besloten is nog 8 huurwoningen te bouwen op de locatie 'Achter de Pastorie' in Melderslo. De te bouwen huurwoningen zijn geschikt voor kleine gezinnen met of zonder kinderen, maar ook voor starters en senioren.

Download hier de presentatie van de informatieavond van maandag 21 september 2015.

Huurwoningen opgeleverd in 2014
In 2012 heeft een pilotonderzoek uitgewezen, dat er in de dorpskernen van Meerlo en Melderslo behoefte was aan huurwoningen. De 4 huurwoningen in de dorpskern Meerlo, locatie voormalige gemeenteloods aan de Dorpbroekstraat, en de 8 huurwoningen in Melderslo, locatie voormalige gymzaal aan de Meester Nellenstraat, zijn inmiddels opgeleverd (juli 2014).