Schoolstraat

Wij gaan nieuwe woningen te bouwen op de plek van de voormalige school aan de Schoolstraat. Dit terrein is op dit moment niet in gebruik. 

Wat willen wij bouwen?
We willen op het terrein 11 levensloopbestendige huurwoningen bouwen van één bouwlaag met kap. De hoofdslaapkamer en badkamer liggen bij deze woningen op de begane grond. Dit maakt ze ook geschikt voor senioren. De woningen zijn energieneutraal en gasloos.

Voor wie willen we de woningen bouwen?
Onze woningen zijn bedoeld voor kleine huishoudens vanaf 18 jaar. Denk aan alleenstaanden, stellen of bijvoorbeeld een klein gezin. We verwachten veel interesse van oudere woningzoekenden. Onderzoek laat zien dat er in Velden vraag is naar betaalbare seniorenwoningen. Ook voor jonge starters die graag in Velden willen blijven, zijn de woningen interessant. De huurprijzen zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk vallen deze volledig of deels in het sociale huursegment (onder de huurtoeslaggrens). 

Hoe komen de woningen te liggen?
Het bouwplan zelf bestaat uit een blok van vijf en een blok van zes rijwoningen. De kavels variëren van ongeveer 142 tot 234 m2. Het voorterrein van de voormalige schoollocatie wordt getransformeerd tot een openbaar plantsoen waarbinnen parkeervakken worden aangelegd en er komen parkeergelegenheden langs de openbare weg. 

Hoe gaan we verder met het plan?
De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

Wat

Wanneer

Vergunningprocedure

Eind dec. 2020 – juni 2021

Voorbereidingen bouw, informeren omwonenden

Juni 2021

Start bouw

Begin 2022

Start aanpassing openbare ruimte

2e helft 2022

Plan gereed / oplevering

Begin 2023

Deel deze pagina