Vacatures Contact
Projecten Venlo-Noord

Voormalig Canon-terrein

Van werken naar wonen: herontwikkeling Canon Complex 5 Venlo-Noord

Woonwenz is van plan 68 grondgebonden woningen te bouwen op het terrein van de voormalige hallen – bekend als complex 5 - van Canon in Venlo-Noord. Bovendien wordt het aangrenzende terrein van de gemeente Venlo door Woonwenz meegenomen in de herinrichting.

Locatie

De nieuwe woningen komen op het terrein van Complex 5 van Canon in Venlo-Noord. Het plan grenst aan de woningen van Woonwenz aan de Rummerkampstraat, Schutroestraat en Zoutmeterstraat. De invulling van het plangebied door woningen zorgt voor een mooie afronding van de fase III in Venlo Noord.

Inrichting terrein

Het bouwplan bestaat uit 68 grondgebonden woningen. 49 Levensloopbestendige en 19 eengezinswoningen. Daarvan zijn 54 sociale huurwoningen en 14 vrijesector huurwoningen. Alle woningen zijn gasloos en energieneutraal. Bij de stedenbouwkundige opzet van het plan is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen en groen. De groene zone zorgt voor een kwalitatieve overgang tussen de woningen en de terreinen van Canon. Daarnaast wordt onderzocht hoe de opvang van regenwater in dit gebied zo optimaal mogelijk is.

Doelgroep

De 49 levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor diverse kleine huishoudens vanaf 18 jaar. Alleenstaanden, starters, stellen of bijvoorbeeld een klein gezin. De hoofdslaapkamer en badkamer liggen bij deze woningen op de begane grond. Dit maakt ze ook geschikt voor senioren. De 19 eengezinswoningen zijn bestemd voor meerpersoons huishoudens. De huurprijzen van de woningen zullen variëren waardoor de woningen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en inkomens.

Schuilkelder

In het te ontwikkelen gebied bevindt zich een schuilkelder uit 1939, deze is tijdens WOII gebruikt. De later daarop gebouwde machinefabriek is eind jaren ’50 door Canon overgenomen, inclusief de kelder. Deze schuilkelder wordt in de nieuwe situatie eigendom van de gemeente Venlo en wordt als cultureel erfgoed behouden en ingepast in de omgeving. 

Planning

Afhankelijk van het ecologisch onderzoek staat de sloop -op zijn vroegst- gepland voor de 2e helft van 2022. In de tussentijd wordt het plan verder ontwikkeld en zal de procedure tot bestemmingsplanwijziging worden opgestart. Gelijktijdig start de aanbestedingsprocedure voor zowel de nieuwbouwwoningen als de inrichting van de openbare ruimte. Realisatie zal pas na de sloopwerkzaamheden en de benodigde saneringswerkzaamheden plaatsvinden. Naar verwachting start dit in 2023. 

Verhuur

De verhuur loopt via verhuurplatform thuisinlimburg.nl. Staat u nog niet infgeschreven? Maak dan nu al een account aan.

Uitbreiding woningaanbod in Venlo

Met dit project wordt ook het woningaanbod in Venlo uitgebreid. De focus ligt vaak op het slopen van oude woningen en daarvoor nieuwe woningen bouwen. Dit gaat echter niet altijd één op één waardoor de behoefte aan uitbreiding van het aanbod toeneemt.