Vacatures Contact
Projecten Venlo-Noord

Teuniswijk

Inmiddels zijn fase 1 en 2 afgerond. Daarmee zijn alle sociale huurwoningen opgeleverd en verhuurd. Op dit moment wordt gewerkt aan fase 3. Hier komen de laatste woningen in dit gebied. Deze worden door de aannemer op eigen titel gebouwd en via een belegger verhuurd. 

In 2019 begonnen we met de transformatie van de Teuniswijk in Venlo-Noord. 126 portiekappartementen maken plaats voor gasloze, zeer duurzame woningen. We pakken de transformatie in 3 fases aan. Hierdoor kunnen veel van de oorspronkelijke bewoners vanuit hun flat of een ‘wisselwoning’ doorstromen naar de nieuwbouw. Inmiddels zijn de eerste 28 nieuwbouwwoningen opgeleverd en is fase 2 (33 woningen) bijna afgerond. 

Transformatie

De Teuniswijk in Venlo-Noord (gelegen tussen de Bisschop Hoensbroeckstraat, Veldenseweg en Hogeweg) wordt een compleet nieuwe wijk met 68 grondgebonden woningen en veel groen. Ook de openbare ruimte wordt door de gemeente Venlo hoogwaardig ingericht.. Woonwenz bouwt in samenwerking met Jongen Bouwpartners een mix van eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen; 54 (sociale) huurwoningen en 14 huurwoningen die via een belegger in het middelhoge segment verhuurd worden. Alle woningen zijn volledig gasloos en energieneutraal. Dat betekent een hoog wooncomfort én lage woonlasten. Zoals altijd rekenen we ook nu geen Energieprestatievergoeding door. de meeste coirporaties doen dat wel. Nieuwe huurders profiteren dus maximaal van de lage energierekening. 

Ingewikkelde klus

Een groot deel van de bewoners van de sloopflats wil graag in de wijk blijven wonen. Veel van hen verhuizen vanuit hun appartement (of een tijdelijke huurwoning) naar de nieuwbouw. Logistiek is het project daarom behoorlijk ingewikkeld. De nieuwe woningen worden immers grotendeels gebouwd op de plek van de flats, die hiervoor eerst gesloopt moeten worden. Daarom voeren we de transformatie in fases uit, zodat zoveel mogelijk mensen terug kunnen keren.

Tijdelijke verhuur

In de tussentijd zijn leegkomende appartementen gebruikt om huurders die naar de nieuwbouw willen tijdelijk te huisvesten als hun blok gesloopt wordt. Ook werken we samen met Leegstandsbeheerder VPS. Vrijkomende appartementen die niet nodig zijn als ‘wisselwoning’ verhuurt VPS tijdelijk aan bijvoorbeeld starters. De winkelruimtes aan de Bisschop Hoensbroeckstraat zijn eveneens in samenwerking met VPS tijdelijk verhuurd aan onder andere een kunstenares, een kookstudio en een lifestyle trainer. Op die manier treedt er zo min mogelijk leegstand op. Dit komt het aanzien van de buurt ten goede. 

Planning

Inmiddels wordt de laatste flat gesloopt, waarna in de loop van dat jaar gestart wordt met de bouw van de laatste 7 woningen. Deze worden de aannemer op eigen titel gebouwd en aan een belegger verkocht. Deze woningen worden in het marktsegment verhuurd. Als alles goed verloopt willen we de volledige transformatie van de Teuniswijk begin 2023 helemaal afronden. 

DOWNLOAD HIER DE VERHUURBROCHURE