Vacatures Contact

Schade aan uw inboedel

Het kan voorkomen dat u als gevolg van een gebrek* aan uw woning materiële schade ondervindt aan uw inboedel. Wij adviseren u om de schade altijd eerst bij uw eigen inboedelverzekering in te dienen. Wanneer uw eigen verzekering van mening is dat Woonwenz verwijtbaar is, zal deze u vragen ons aansprakelijk te stellen of dat zelf doen. Let er wel op dat u er altijd zelf voor moet zorgen dat de gevolgschade, als gevolg van het gebrek, zo beperkt mogelijk blijft.

U kunt Woonwenz zelf ook aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld als u geen inboedelverzekering heeft. Wij dienen een aansprakelijkheidsstelling altijd bij onze aansprakelijkheidsverzekering in. Is de schade volgens onze verzekeringsmaatschappij niet verwijtbaar aan Woonwenz dan wordt er geen schade uitgekeerd. Is er wel sprake van verwijtbaarheid dan wordt de schade (deels) vergoed op basis van de dagwaarde. Een inboedelverzekering keert uit op basis van nieuwwaarde. Daarom adviseren wij u ook altijd om zelf een inboedelverzekering af te sluiten en schade aan uw eigendommen hier in te dienen. 

Letselschade

Is er sprake van letselschade (“schade” aan personen) als gevolg van een gebrek, dan kunt u Woonwenz ook aansprakelijk stellen. De afhandeling hiervan zal ook via onze aansprakelijkheidsverzekering afgehandeld worden.  

Schade door werkzaamheden

Het kan ook zijn dat u materiële schade ondervindt aan uw eigendommen als gevolg van de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden in opdracht van Woonwenz. Ook in dergelijke gevallen kunt u ons aansprakelijk stellen voor deze schade. Onze verzekering zal in zo’n geval de uitvoerende firma aansprakelijk stellen en de schade op deze partij verhalen.

 

*Een gebrek is volgens het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 4, artikel 204 lid 2): een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.