Vacatures Contact

Criteria van belang bij woningtoewijzing

In de woningadvertentie op Thuis in Limburg kunnen bepaalde criteria, zoals gezinssamenstelling, leeftijd, een CIZ indicatie etc, worden aangegeven. Deze criteria zijn van belang bij het toewijzen van een woning, een woningzoekende moet aan deze criteria voldoen.

Passend toewijzen

De huurprijs van de woning moet passen bij uw inkomen, uw leeftijd en het aantal mensen dat er gaat wonen. Dat heet: passend toewijzen. Het is dan ook belangrijk dat u de juiste gegevens opgeeft in Thuis in Limburg en dat u uw gegevens actueel houdt. Alleen dan ziet u woningen in Thuis in Limburg die geschikt zijn voor u en waar u dus op kunt reageren.

Is de woning naast passend ook betaalbaar?

Naast dat de woning passend moet zijn volgens de woningwet, moet u de lasten die bij een woning horen ook kunnen betalen. Naast de huur van de woning, moet de woning ook verwarmd worden en heeft u elektriciteit en water nodig. Woonwenz beoordeelt dus ook of u de woning kunt betalen. Hiervoor gebruiken wij in principe de Nibudnormen die horen bij uw huishouden.