Vacatures Contact

Heeft bezwaar maken bij de gemeente zin?

Belangrijk om te vermelden is wel dat zelfs al wordt het bezwaar gegrond verklaard en de WOZ-waarde aangepast, dat dit vrijwel zeker niet tot een verlaging van de huur leidt. Dit komt, omdat een verlaging van de WOZ-waarde in het gunstigste geval leidt tot een vermindering van het puntenaantal van de woning en daarmee dus een verlaging van de maximaal redelijke huurprijs. Woonwenz vraagt in principe nooit de maximaal redelijke huur, maar slechts een deel daarvan. We doen dit om onze woningen betaalbaar te houden voor onze doelgroep. De daadwerkelijke huurprijs van onze sociale huurwoningen is gemiddeld zo'n 71% van wat we volgens het puntensysteem aan huur mogen vragen (maximaal redelijk). Hierdoor zal een aanpassing van de WOZ-waarde in principe dus niet leiden tot een verlaging van de huurprijs. 

Bovenstaande geldt overigens voor sociale huurwoningen. De huurprijs van woningen in het geliberaliseerde huursegment (marktsegment), wordt  niet bepaald op basis van het puntensysteem dat geldt voor sociale huurwoningen. Voor dit segment is de WOZ-waarde dus sowieso niet van invloed op de huurprijs. 

Meer informatie over bovenstaande vindt u op de website van Aedes.