Vacatures Contact

Sinds 2016 WOZ-waarde op het aanslagbiljet van huurders

Woningeigenaren betalen naast bovenstaande heffingen ook Onroerend Zaakbelasting (OZB) over hun eigen woning. Huurders hoeven dit niet te betalen, eigenaar Woonwenz betaalt dit. De hoogte van de OZB wordt mede bepaald door de zogenaamde WOZ-waarde van de woning. Vandaar dat deze WOZ-waarde altijd vermeld staat op het aanslagbiljet van woningeigenaren. Zij kunnen namelijk bezwaar maken tegen deze waarde en wanneer dit bezwaar gegrond wordt verklaard, leidt dat tot een aanpassing van de WOZ-waarde en een verlaging van de OZB.

Sinds vorig jaar staat de WOZ-waarde van de woning ook vermeld op het aanslagbiljet van huurders van sociale huurwoningen. Hoewel huurders geen OZB hoeven te betalen, is er wel sprake van een indirect belang. Sinds 2016 is de WOZ-waarde namelijk voor een kwart van invloed op het aantal 'punten' dat een sociale huurwoning krijgt volgens het nieuwe Woning Waarderingsstelsel. Dit puntenaantal bepaalt de maximaal redelijke huurprijs. Vanwege dit indirecte belang krijgen dus ook huurders de gelegenheid om bij de gemeente bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van de woning.