Vacatures Contact

Voorrang (Urgentie)

Youtube thumbnail

Soms zijn er omstandigheden waardoor woningzoekenden in aanmerking kunnen komen voor sociale of medische urgentie. U krijgt dan voorrang op een woning via Thuis in Limburg. U kunt met deze urgentie zelf reageren op woningen via www.thuisinlimburg.nl. U heeft dan zes maanden voorrang op door Woonwenz aangeboden woningen. 

Medische Urgentie

Het kan zijn dat uw huidige woning niet meer geschikt voor u is. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk. U kunt in zo'n geval (of voor andere hulpvragen) contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van de gemeente Venlo. Dit kunt u doen via het emailadres sociaalwijkteamvenlonl of u kunt bellen met het centrale nummer van de gemeente Venlo: 14077.

Hoe gaat dit verder in z'n werk

Een lid van het sociaal wijkteam neemt contact met u op voor het maken van een zogeheten 'keukentafelgesprek'. Dit betekent dat iemand van het Sociaal Wijkteam bij u thuiskomt om uw persoonlijke situatie en mogelijke ondersteuning te bespreken. De afspraken worden vastgelegd in een Leefzorgplan waarin het advies van het Sociaal Wijkteam wordt opgenomen. Om een medische noodzaak te toetsen zal door het Sociaal Wijkteam een onafhankelijk bureau of arts worden ingeschakeld. Kosten voor een medische toets bedragen € 246,50 en worden bij u in rekening gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de gemeente de kosten vergoed.

Het advies van het Sociaal Wijkteam kan zijn dat u om medische redenen dient te verhuizen naar een voor u passende woning. In dat geval kunt u zich met het ondertekende Leefzorgplan en het medisch rapport melden bij een van de woningcorporaties in gemeente Venlo. Zonder medisch rapport wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Op basis van het advies van het Sociaal Wijkteam kunt u zelf reageren op een voor u passende woning in Thuis in Limburg. Naast het advies van het Sociaal Wijkteam dient u ook te voldoen aan de reguliere (toewijzings)criteria van de woningcorporaties.

Reguliere toewijzingscriteria Woonwenz en Antares


Om voor medische urgentie in aan­merking te komen moet voor uw situatie het volgende van toepassing zijn:

  • Medisch gezien is het niet meer mogelijk de huidige woning te bereiken en/of goed in de woning te kunnen functioneren. Het pro­bleem is ontstaan toen u reeds in deze woning woonde; 

  • De klachten dienen van lichamelijke aard te zijn. Psychische klachten zijn geen reden voor het toekennen van medische urgentie;

  • U dient woonachtig te zijn in de gemeente Venlo;

  • Uw jaarinkomen is lager dan de jaarlijks vastgestelde inkomensgrens (DAEB - grens).

Sociale urgentie

Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld uw woning buiten uw schuld moet verlaten. In sommige gevallen kunt u dan in aanmerking komen voor sociale urgentie. U zult dan in ieder geval aan de voorwaarden moeten voldoen die in het aanvraagformulier 'sociale urgentie' staan. Vul dit formulier (hieronder te downloaden) in om uw aanvraag te doen. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice, 077-389 31 31. Wij noteren dan uw gegevens en wordt er een afspraak met u ingepland. U heeft voor deze afspraak diverse papieren nodig, hierover wordt u gelijk geïnformeerd. Naar aanleiding van de afspraak wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een sociale urgentie. U krijgt hier binnen 2 weken na de afspraak schriftelijk bericht over.

Aanvragen sociale urgentie