Voorrang (Urgentie)

Youtube thumbnail

Soms zijn er omstandigheden waardoor woningzoekenden in aanmerking kunnen komen voor sociale of medische urgentie. U krijgt dan voorrang op een woning via Thuis in Limburg. U kunt met deze urgentie zelf reageren op woningen via www.thuisinlimburg.nl. U heeft dan zes maanden voorrang op door Woonwenz aangeboden woningen. 

Medische Urgentie

Het kan zijn dat uw huidige woning niet meer geschikt voor u is. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk. U kunt in zo'n geval (of voor andere hulpvragen) contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van de gemeente Venlo. Dit kunt u doen via het emailadres sociaalwijkteamvenlonl of u kunt bellen met het centrale nummer van de gemeente Venlo: 14077.

Hoe gaat dit verder in z'n werk

Een lid van het sociaal wijkteam neemt contact met u op voor het maken van een zogeheten 'keukentafelgesprek'. Dit betekent dat iemand van het Sociaal Wijkteam bij u thuiskomt om uw persoonlijke situatie en mogelijke ondersteuning te bespreken. De afspraken worden vastgelegd in een Leefzorgplan waarin het advies van het Sociaal Wijkteam wordt opgenomen. Om een medische noodzaak te toetsen zal door het Sociaal Wijkteam een onafhankelijk bureau of arts worden ingeschakeld. Kosten voor een medische toets bedragen € 246,50 en worden bij u in rekening gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de gemeente de kosten vergoed.

Het advies van het Sociaal Wijkteam kan zijn dat u om medische redenen dient te verhuizen naar een voor u passende woning. In dat geval kunt u zich met het ondertekende Leefzorgplan en het medisch rapport melden bij een van de woningcorporaties in gemeente Venlo. Zonder medisch rapport wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Op basis van het advies van het Sociaal Wijkteam kunt u zelf reageren op een voor u passende woning in Thuis in Limburg. Naast het advies van het Sociaal Wijkteam dient u ook te voldoen aan de reguliere (toewijzings)criteria van de woningcorporaties.

Reguliere toewijzingscriteria Woonwenz en Antares


Om voor medische urgentie in aan­merking te komen moet voor uw situatie het volgende van toepassing zijn:

  • Medisch gezien is het niet meer mogelijk de huidige woning te bereiken en/of goed in de woning te kunnen functioneren. Het pro­bleem is ontstaan toen u reeds in deze woning woonde; 

  • De klachten dienen van lichamelijke aard te zijn. Psychische klachten zijn geen reden voor het toekennen van medische urgentie;

  • U dient woonachtig te zijn in de gemeente Venlo;

  • Uw jaarinkomen is lager dan de jaarlijks vastgestelde inkomensgrens (DAEB - grens). Voor 2024 is dit: €47.699,00 voor een eenpersoonshuishouden en voor meer personen per huishouden is de grens: € 52.671,00.

Sociale urgentie

Het kan voorkomen dat u buiten uw schuld uw woning uit moet. In sommige gevallen kunt u dan sociale urgentie aanvragen. Sociale urgentie wil zeggen dat u, onder bepaalde voorwaarden, voorrang heeft op het krijgen van een sociale huurwoning. U kunt alleen sociale urgentie krijgen als alle voorwaarden die in het aanvraagformulier 'sociale urgentie' staan voor u gelden.

Vul dit formulier (hieronder te downloaden) in om uw aanvraag te doen. U heeft voor het aanvragen van sociale urgentie verschillende documenten nodig. Wat u nodig heeft staat op het aanvraagformulier. Lukt het niet om dit formulier in te vullen of heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij helpen u graag.

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die aan alle voorwaarden voldoen. Nadat wij het volledig ingevulde formulier en alle documenten van u hebben ontvangen, duurt het 2 tot 3 weken voordat u van ons hoort of u sociale urgentie krijgt. 
 

Woont u in de gemeente Horst aan de Maas of Beesel? 

Helaas hebben we in deze gemeentes nog niet veel aanbod. Hierdoor kunnen wij u hier niet met spoed een geschikte woning aanbieden. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice. 

Aanvragen sociale urgentie