Warmtelevering

Heeft u op dit moment een 'leveringsovereenkomst warmtelevering' met Woonwenz, dan kunt u hiernaast de leveringsovereenkomst downloaden. Ook kunt u de warmtetarieven, die voor uw complex van toepassing zijn, hier inzien. Iedere huurder, op wie van toepassing, wordt bij een wijziging of bij het vaststellen van de nieuwe warmtetarieven persoonlijk geïnformeerd.

Aanpassen voorschotbedrag
Het is mogelijk om uw voorschotbedrag voor warmtelevering aan te passen, met uitzondering van het eerste huurjaar. Wanneer u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt vragen wij u onderstaande informatie door te geven. Daarna kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.
• Uw naam, adres en telefoonnummer.
• Het huidig voorschotbedrag én uw voorstel tot het nieuw voorschotbedrag.
• Een onderbouwing waarom u uw voorschot wilt verhogen / verlagen.

U ontvangt géén bericht dat u een aanvraag heeft ingediend of dat het voorschotbedrag is aangepast. Wilt u een bevestiging ontvangen, dan vragen wij u dit in uw aanvraag duidelijk te vermelden.

Ingangsdatum nieuw voorschotbedrag
Ontvangen wij uw voorstel tussen de 1e en de 20e van de maand, dan wordt het nieuw voorschotbedrag zonder tegenbericht de volgende maand afgeschreven. Vanaf de 20e van de maand wordt het voorschotbedrag pas de daaropvolgende maand aangepast. Uitzondering is de periode van 1 mei tot 1 juli in verband met de huurverhoging, de ingangsdatum van het nieuw voorschotbedrag is dan 1 augustus. Mochten er vragen zijn, dan nemen wij voordat het voorschotbedrag wordt aangepast contact met u op. Wanneer het voorschotbedrag is aangepast kunt u dit terugzien onder het kopje Mijn Contracten / Huurprijs / Stookkosten in Mijn Woonwenz.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via (077) 389 3131 of infowoonwenznl.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden